Pedagogiikka ja sisältö – Coursera

Materiaalit on laajat ja kattavat, ihan yllätyin siitä. Kurssien sisällöt ovat pääosin hyödyllisiä, esim kuinka suojatua tai tuoda tietoa vaikka Malariasta ja kuinka kehittää vapaahryoistyöntekijöiden tietottaitoa tms.
Olen toistaiseksi tyytyväinen kurssiin. Ainahan on parantimsen varaa, mutta kun tämä on minulle niin uutta niin en ehkä vielä osaakaan vaatia mitään erityistä tähän lisäksi.

Kurssi etenee toistaiseksi hyvin. Valitettavan usein se menee viikonloppuun kun pääsen siihen vasta paneutumaan, mutta olen ollut aikataulussa ja sehän on tärkeintä. Kehittävää ja kivaa, hieman stressaavaa tosin kun jälkikäteen jää miettimään onko ollut tarpeeksi ”englannin kielinen” ettei pahoita kenenkään natiivin ja Nietzscheläisen täydellisen yli-ihmisen mieltä sielua ja silmää. Mutta pääosin ihan toimiva paketti.

Kurssi etenee viikon pätkinä joissa jokaisessa viikossa on oma tehtävä.esim hypoteettinen tilanne vapaaehtoistyöntekijöille.

Kurssin tehtäviä arvioitiin muiden opiskelijoiden avulla anonyymisti vertaisarvioinnin ja pisteytyksen avulla. Kurssin kesto on kuutisen viikkoa ja jokaiselle viikolle on oma tehtävänsä.

Muiden opiskelijoiden kanssa ei juurikaan olla tekemisissä muuten kuin arviointitilanteessa jolloin pääsee lukemaan toisen opiskelijan tuotoksia ja hän sinun. Ja tässä tilanteessa se on itseasiassa ihan mukavaakin.

Perinteisen opetuksen plussia lienevät se, etten usko kenenkään sanovan epäkohteliaasti asioita, vaan miettisi sanomiaan luokassa toisinkuin persoona, jonka olen jo useamman kerran nostanut esille. Että semmoista. Kiitos.

FutureLearn ja Web Science -kurssin pedagoginen katsaus

Tämä Future Learn -MOOC-alustan pedagoginen arvio perustuu syksyllä 2014 suorittamaani Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin.


Web Science -kurssin opetusmateriaalit

Kurssilla hyödynnettiin monipuolisesti eri sisältömuotoja:

Tekstit

Suuri osa opetusmateriaalina toimineesta tekstistä oli alustalla suoraan selaimen kautta luettavassa HTML-muodossa. Pidin siitä, että tekstisivut oli asemoitu yhdelle palstalle, jossa teksti juoksi reilun kokoisella fontilla ja ilmavalla rivivälillä esitettynä. Verkkotekstin periaatteita noudattaen teksteissä käytettiin väliotsikoita ja korostuksia, kuten lihavointia. Linkit erottuivat selkeästi.

Future Learn -palvelun oppimateriaalitekstin muotoilua.
Future Learn -palvelun oppimateriaalitekstin muotoilua.

Joihinkin osioihin kuului pdf-muotoista lisämateriaalia, ja myös videomateriaali oli saatavilla transkriptioituna pdf-muotoon.

Videot

Videot olivat tärkeässä roolissa. Ne oli toteutettu yksinkertaisesti mutta myös laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Tavallisin videomuoto oli opettaja ja jatko-opiskelija istumassa ja puhumassa kameralle. Suuressa osassa videoita käytettiin kahta kameraa, joilloin ristikuvia hyödyntäen videoon saatiin hieman visuaalista vaihtelua. Tärkeinpänä huomiona kuitenkin kenties se, että kaikki videoilla esiintyvät henkilöt olivat varsin luontevia ja avoimen innostuneita esittämästään asiasta. Tämän asioista materiaalia oli miellyttävä katsoa. Tekninen toteus oli myös kaikin puolin toimiva, mikä edelleen edesauttoi materiaalin miellyttävää käyttöä.

Kuvat

Varsinaisen opetusmateriaalin joukossa ei juurikaan käytetty kuvia. Selkeyttävä kuva kuitenkin oli mukana, esimerkiksi verkostoanalyysiin liittyvät visualisoinnit, joissa kuvattiin verkoston jäsenten välisiä yhteyksiä. Kuvat siis liittyivät opeteltavaan aiheeseen, kuvitusta ei käytetty esimerkiksi kevennyksen vuoksi visuaalisina elementteinä.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsiteltiin Southamptonin yliopiston Web Science -tutkimusalueeseen kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi semanttinen web, The Internet of Things, webin merkitys ja vaikutukset yhteiskuntaan, webin historia ja kehitys, verkostot ja verkostojen analysointi, turvallisuus ja rikollisuus verkossa, webin vaikutus demokratiaan, avoin data, web ja talous, Big Data sekä web työhaun tukena.

Kurssin tehtävät

Kurssilla oli jokaisen viikkokokonaisuuden jälkeen monivalintatesti, jonka avulla saattoi testata omaa oppimistaan. Lisäksi viimeisen viikon jälkeen seurasi loppukoe, josta saatu pistemäärä tallentui järjestelmään. Osallistujia myös kannustettiin osallistumaan keskustelualueilla käytyyn ajatustenvaihtoon.

Kurssilla oli myös yksi vertaisarviointiin perustuva tehtävä. Tämä toimi siten, että ensin osallistuja kirjoitti oman vastauksensa esitettyyn kysymykseen: What one thing would you try to improve about the Web, and how would you go about doing it? Tämän jälkeen Future Learn alusta arpoi sattumanvaraisesti kaksi osallistujakollegan vastausta, joita tuli kommentoida annettujen kriteerien puitteissa. Vastaavasti omaan tuotokseen tuli palautetta muilta osallistujilta.

Oppimiskokemuksia

Minulle positiivisena oppimisen tapana näyttäytyi videon ja tekstin yhdistelmä. Huolellisesti tehty, kiinnostavan ja innostuneen opettajan puhe avasi ensin asioita yleisellä tasolla, minkä jälkeen tekstillä asiaa käsiteltiin syvällisemmin. Tämän jälkeen keskusteluosiosta löytyi runsaasti muiden osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä aiheeseen liittyen.

Osallistujien välistä vuorovaikutusta näkyi jonkin verran keskusteluissa. Lisäksi Future Learn alustalla on mahdollista luoda yhteyksiä käyttäjien välille seuraamistoiminnon avulla, jolloin jatkossa voi seurata omien kontaktien toimintaa FL-alustalla.

Lähiopetukseen verrattuna oppiminen vaatii itseohjautuvuutta ja motivoitumista, omien aikataulujen suunnittelua ja päättäväisyyttä. Toisaalta tällainen ohjeellisesti aikataulutettu ja huolellisesti rakennettu kurssi tarjoaa myös joustavuutta, jos omia aikataluja tarvitsee muuttaa kesken kurssin. Laaja, kansainvälinen osallistujajoukko tuo aiheisiin monipuolisia näkökulmia esimerkiksi eri maiden lainsäädäntöön ja totuttuihin käytäntöihin liittyen.

Kurssin sisältö käsitteli runsaasti verkkoviestintää sekä verkon ja yhteiskunnan suhdetta. Sisällöt olivat minulle ammatillisesti kiinnostavia, koska työskentelen verkkoviestinnän parissa. Kurssin sisältö painottui teoriaan ja erilaisten käsitteiden avaamiseen ja analysointiin. Tämä oli itselleni sopiva painotus, koska työssäni toimin hyvin käytännönläheisesti verkkovälineitä hyödyntäen. Uskon, että voin soveltaa kurssilla oppimiani asioita sekä tästä MOOC-toteutuksesta havaitsemiani hyviä toimintatapoja.

FutureLarnin Digital Marketing -kurssin pedagogiikka ja sisältö

FutureLearnin Digital Marketing -kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen, innostava ja työelämälähtöinen. Kurssin kesto oli yhteensä kuusi viikkoa ja se jakaantui erilaisiin teemoihin. Yhden viikon työajaksi oli määritelty 3 tuntia. Yhden viikon sisällä oli aina useita toisiinsa liittyviä teemoja. Teemoja käsiteltiin videoiden, asiantuntija-artikkeleiden ja yhteisen keskustelun kautta. Artikkeleiden kirjoittajat olivat SouthHamptonin yliopiston luennoitsijoita, muita alan asiantuntijoita sekä yritysmaailman edustajia. Pedagogisesti oli tärkeää, että teemat olivat riittävän lyhyitä ja tietoa ei tullut liikaa yhdellä kertaa. Käytetyn alustan visuaalinen selkeys, helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat tärkeä osa opiskelun sujuvuutta.

Sisällöllisesti artikkelit ja puheenvuorot olivat usein hieman provosoivia ja hyviä keskustelun herättäjiä. Työelämälähtöiseksi kurssin tekivät erilaistet tapausesimerkit, joissa yritysten edustajat kertoivat millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään heidän yrityksensä markkinoinnissa. Yhtenä tapauksena oli yritys, jolle kurssin osallistujat saivat antaa ehdotuksia heidän some-markkinointinsa kehittämiseksi.

Kurssille osallistujia oli yli tuhat ja keskustelu oli varsin aktiivista; teemakohtaisesti kommentteja oli 300-600. Koska itse aloitin kurssin myöhässä en osallistunut keskusteluun reaaliaikaisesti, mutta luin kommentteja jälkikäteen. Kurssin suuri osallistujamäärä ja monikansallinen osallistujajoukko antoi kurssille paljon lisäarvoa.

Koska aloitin kurssin myöhässä, en päässyt suorittamaan tehtäviä. Tämä oli tietysti tylsää, koska omaa kertynyttä osaamista ja tietämystä olisi ollut hauska päästä testailemaan. Sain kurssista kuitenkin sen mitä lähdin hakemaankin eli lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin tämänhetkisistä trendeistä ja hyvää sisältöä tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni.

Verkkokurssit ovat mukava tapa oppia ja suorittaa opintoja omaan tahtiin. Future Learningin -kurssilla onnistuttiin hyvin motivoimaan opiskelijat ja herättämään keskustelua. Verkkokurssien parasta antia on mielestäni mahdollisuus oppia kansainvälisessä ympäristössä.

 

Pedagogiikka – Oppimaa.fi

Laurea amk MOOCissa suurin osa sisällöstä oli palveluun tuotettujen videoiden kautta tulevaa tietoa. Videot oli tätä varten kuvattu, sisältö suunniteltu. Eninosa niistä oli ns asiantuntijaluentoja, joissa tutkija tai työelämänedustaja kertoi, miten asia oli heillä hoidettu. Vaikutti, että näissä ei ollut mitään turhaa. Ne olivat napakoita tietolähteitä, helppoja kuunnella. Osa oli toki kestoltaan melko pitkiä, mutta mikäpä siinä. Opiskelijahan voi katsoa videon useasti. Tai pitää taukoa ja jatkaa kun sopii.

Lisäksi oli paljon linkityksiä yhteisöjen verkkosivuille, joissa sitten saattoi olla vaikka kuinka ja paljon materiaalia. Pdf tiedostolinkkejä, myös muutamia verkkopelien sivustoja. Eli jonkin tehtäväalueen saattoi myös tehdä peliarvosteluna.

Olen tyytyväinen kurssimateriaaliin. En pysty esittämään mitään kehitysarviota. Oppimisen mittaaminen on ehkä ainoa osa-alue, sikäli kuin sitä joku haluaa mitata. Miten saadaan tieto siitä mitä verkkokurssin suorittaja on saanut aikaiseksi? Tässä verkkokurssissa se muotoiltiin kehittämistehtävään, suunnitelmaan, mediakasvatus varhaisnuorisotyössä.

Kurssin tehtäviä seurasi aina palaute opettajalta. Hän vastasi itse, ei mikään automaatti. Osassa oli toteamus, kiitos – osassa oli monisanaisempi arvio tai ohjeistus teeman jatkotyöstöön. Arviointi tuli aina nopeasti tehtävän palautuksen jälkeen, usein jo seuraava päivänä.

Muiden opiskelijoiden kohtaaminen oli verkkosivualustassa olevan keskustelupalstan varassa. Alussa jokainen kirjoitti esittelyn itsestä, oli myös mahdollisuus lisätä valokuva itsestä. Jatkossa jokaisen osion, tehtävän, jälkeen oli keskustelualue, mihin saattoi jakaa tuntemuksia teemasta. Vastauksia pystyi sitten peukuttamaan tai kommentoimaan. Mielestäni tämä oli melko vähäistä, johtuen ehkä siitä, että suorittajia ei ollut kovin montaa.

Tämä opetusmateriaali sinänsä sopii loistavasti median käsittelyyn, koska on itsessään jo yksi media. Ja kun ajattelee kurssien jatkoa, seuraavia suorittajia, verkkokurssinmateriaalin päivitys on kohtuu helppoa. Tämänkaltaista tietopakettia vosiin hyvin kuvitella, että voisin suositella omalle työnantajalle koottavaksi verkkoon. Loistavaa nykyaikaista keinoa koota asiaa ja tarjota verkkoa oppimisalustana. Ennen kaikkea se olennainen on koottu yhteenpaikkaan. Kaikki tämä tietohan on olemassa, mutta mistä ja miten sen löydät?

Oppimaa.fi – tekniikka ja talous

Laurea AMK-verkkokurssin tekninen toteutus oli hyvin miellyttävä. Tehtäväsivusto oli selkeä. Etusivusta näki viikko kerrallaan avautuvan näkymän tulevista tehtävistä, kunnes lopussa kaikki oli esillä. Samoin jokaisen osatehtävän kohdalla oli merkintäruutu, mistä näki onko se tehtävä jo suoritettu. Myös arvioivan opettajan palaute näkyi kyseisen tehtävän alla. Selkeä, helppoa ja toimi myös esimerkiksi tabletilla.

Verkkokurssin opetusmateriaalien runko oli videot, jotka oli kuvattu tätä varten. Moni esityksistä oli työelämän edustajien puheenvuoroja siitä, miten asia on heillä hoidettu. Esimerkiksi lasten mediakasvatus oli esitetty eri muodoissaan päiväkodissa. Lisäksi oli lukuisia verkkosivulinkkejä, nettikirjoja tai netissä olevia pdf-tiedostoja. Kaikki nämä ovat olemassa kenelle tahansa jo, mutta tämä sivusto oli hienosti kerännyt materiaalit ja tuottanut niistä kokonaisuutta tulevan tietopaketin.

Sivusto toimi millä tahansa päätelaitteella, enimmäkseen käytin tietokonetta, koska sillä oli helpoin kirjoittaa osin pitkiäkin vastauksia. Mutta luettavuus, esityksien kuuntelu ja katselu toimi myös tabletissa. Muilla en ole kokeillut, mutta miksi ei olisi toiminut.

Tämänlaisen verkkokurssin suorittaminen ei mielestäni vaadi käyttäjältä suuria. Kyse on kuitenkin vain verkkosivusta. Materiaalin lukemisesta, katselemisesta siellä. Vasta jos halusi erikseen, joihinkin tehtäviin saattoi vastata lähettämällä opettajalle videotiedoston tai äänitiedoston, vaihtoehtoisesti senkin pystyi suorittamaan tekstinä.

Future Learnin käytettävyys

Future Learn vaikutti alusta asti selkeältä alustalta. Future Learn vaatii erillisten tunnusten luomisen ja kirjautumisen. Suoritin siis Introduction to Journalism-kurssin, sain kurssin päätökseen noin viikko sitten, pari viikkoa myöhemmin kuin se oikeasti päättyi.

Valikot ovat selkeät ja niiden käyttöön opastetaan. Kurssipohja on teknisesti sujuva, kurssit on jaettu viikon kokonaisuuksiin. Jos kurssi on parhaillaan menossa, tulevat viikot eivät ole etukäteen nähtävissä. Valikoissa on helppo siirtyä omalle kurssille ja löytää listaus tehtävistä, jotka tulee tehdä tai on jo tehty.

Mielestäni kurssille ilmoittautuessa eikä muussakaan yhteydessä ollut mainintaa, että kurssin suorittamisesta saatava todistus on maksullinen. Tämä oli itselleni vähän ikävä yllätys. Mutta toisaalta videoiden tai luentojen välissä ei tarvinnut katsella mainoksia, joten maksan ihan  mielelläni todistuksesta pari kymppiä. Kurssi oli kuitenkin sisällöltään laadukkaasti toteutettu ja tarjolla oli monien asiantuntijoiden tietämys ja kokemus journalismista.

Kurssin suorittaminen ei vaatinut suuria teknisiä resursseja, Toimiva nettiselain riittää. Lisäksi Future Learniin pääsi kirjautumaan myös älypuhelimella ja tabletilla. Itse luin saapuneita kommentteja puhelimen avulla.

Verkkokurssit ja MOOCit ovat mielestäni hyviä tapoja oppia, kun halauaa tehdä omaan tahtiin. Silloin, jos on tarvetta palata johonkin aiempaan sisältöön, MOOCeissa se on helppoa, koska kurssin koko aiempi sisältö on käytettävissä.  Introduction to journalism tukee mielestäni myös ajatusta siitä, että ihminen oppii eri tavalla. Luentojen ja haastattelujen sisältö oli saatavilla myös kirjallisessa muodossa tiivistettynä.  Tämän takia oli mielestäni helppo seurata opetusta vieraalla kielellä. Kurssilaisten välistä vuorovaikutusta oli paljon keskustelupalstalla ja kommentit artikkeleista rakentavia. Perinteisessä oppimisessa ei voi yleensä palata johonkin luennoitsijan sanomiseen enää jälkikäteen.

 

Ajatuksia Moocin teknisestä toteutuksesta – FutureLearn

Teen futurelearnin Digital marketing:Challenges and insights -moocia. Kurssi on vielä jonkin verran kesken mutta uskoisin saaneeni jo aika hyvän käsityksen arvioidakseni sen ominaisuuksia.

Kurssia aloitettaessa pari ensimmäistä osiota käsittelivät moocin käyttöä. Homma toimii varsin simppelisti. Kurssin materiaalit koostuvat pääosin luettavista teksteistä ja katsottavista videoista. Aina kun yhden osion materiaalit on käyty läpi, klikataan sivun alareunan linkkiä, joka merkkaa osion suoritetuksi ja vie käyttäjän seuraavaan osioon. Lähes jokaisen osion lopussa on kommentointikenttä, jota läpi lukemalla itse asiassa oppii aiheesta huomattavasti enemmän kuin itse kurssimateriaalia läpikäymällä. Mutta näin kai se on tarkoituskin. Teknisesti kurssi on siis todella helppo käydä läpi. Riittää kun osaa surfailla netissä ja lukea.

Ainoa maksullinen ominaisuus mikä tähän mennessä on tullut vastaan on jonkinlainen sertifikaatti siitä, että olet suorittanut kyseisen kurssin. En tiedä hintaa enkä aio sitä hankkia.

Itse olen käynyt moocia läpi ainoastaan kannettavalla tietokoneellani. Kursiin sisällössä on käsitelty niin paljon tablettien, älypuhelimien ja sosiaalisen median voimaa markkinoinnissa, että ihmettelisin suuresti jos sivusto ei toimisi myös mobiililaitteilla moitteettomasti. Itselläni ei tablettia ole joten sitä en ole pystynyt kokeilemaan. Ehkä täytyy puhelimella vielä kokeilla.

MOOC:ien tekniikka ja talous – Alison

Pari sanaa käytettävyydestä ja teknisestä toimivuudesta

Tänän mennessä olen osallistunut ainoastaan Alisonin MOOCeihin. Palveluun kirjautuminen oli simppeliä, sillä vaihtoehtoja on monta. Alusta on myös yksinkertainen käyttää. Kurssin alussa on kurssirunko, jonka kautta pääsee etenemään kuhunkin kurssin osioon. Tässä rungossa näkyy myös eteneminen. Jo suoritetut osiot näkyvät vihreinä neliöinä otsikon edessä. Navigoiminen ohjelmassa on helppoa. Kunkin otsakkeen alta löytyi dia, jossa esitettiin aiheen keskeinen sisältö. Siihen se helppous sitten päättyikin. Aluksi helpolta vaikuttanut alusta aiheutti paljon harmaita hiuksia. Diasta toiseen siirtyminen oli hankalaa, koska diojen välissä esitettiin mainos. Tämä teki kurssissa etenemisen hitaaksi. Introduction to Marketing  ja Fundamentals of Project Management oli toteutettu diasarjoina. Diojen ulkoasu oli haasteellinen sillä taustan väriksi oli valittu vaalean sininen ja teksi oli kirjoitettu suhteellisen pienellä fontilla ja riviväli oli turhankin tiuha.  Jos näyttöä suurensi muuttui alareunan mainos häiritsevän suureksi. Alareunan mainosta ei saanut kokonaan poistettua vaikka siihen tarjottiin mahdollisuus. Ruudun alareunassa oli painike, josta mainoksen pystyi poistamaan ja valitsemaan valikosta syyn miksi mainos poistettiin. Mainos siis kyllä lähti pois, mutta tilalle jäi tyhjä valkoinen laatikko, jossa oli Googlen ohje käydä muuttamassa mainostuksen asetuksia. Kun dioissa siirtyi eteenpäin mainos ilmestyi takaisin. Alla olevassa kuvassa esimerkki yhdestä kurssin sivusta.

kristillinen

 

Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi puolestaan oli toteutettu videoina. Etusivulla oli samanlainen valikko kuin aiemmissakin kursseissa, mutta valikon kautta avautui muutaman minuutin pituisia videoita. Videot olivat kohtalaisesti toteutettuja ja niiden seuraaminen oli suhteellisen vaivatonta. Ongelmaksi kuitenkin muodostui kuitenkin tekniset ongelmat. Koetin alkuun katsoa videoita tabletillani, mutta ohjelma kaatui monta kertaa ja niinpä vaihdoin käyttämään kannettavaani. Videoiden pyörimisessä oli ongelmia myös kannettavalla, jolla olen aiemmin katsonut mm. Netflixiä, Katsomoa ja muita vastaavia palveluita ilman ongelmia. Tekniset ongelmat hidastivat etenemistä ja aiheuttivat ajoittaista tuskastumista kurssiin. 4 tunnin tahkoamisen jälkeen sain lopulta kurssin suoritettua. Koetin ottaa myös yhteyttä Alisonin tekniseen tukeen kun en saanut videoita toimimaan, mutta näihin päiviin mennessä en ole saanut kysymyksiini vastausta.

Kaikkien MOOCien lopussa oli myös testit, joissa testattiin opittuja asioita. Näissä testeissä oli monivalintakysymyksiä tai vastaukset piti laittaa oikeaan järjestykseen. Testistä piti saada oikein tietty määrä oikeita vastauksia, jotta testin läpäisi. Mikäli testiä ei ensimmäisellä kerralla päässyt läpi, pystyi vastaukset käymään läpi ja katsoa oikeat vastaukset. Toisella testikierroksella oli samat kysymykset, mutta eri järjestyksessä. Kun oikeat vastaukset oli kertaalleen annettu, oli aika helppo läpäistä testi uusintakierroksella. Osaamisen testaamisena ei mielestäni kyseinen menetelmä oli kovinkaan luotettava. Kyseisellä mallilla testataan lähinnä sitä, kuinka hyvin ihminen muistaa kertaalleen annetut oikeat vastaukset.

Maksulliset ominaisuudet ja ansaintalogiikka

Kaikki tähän mennessä käymämi MOOCit ovat olleet maksuttomia. Maksuttomuus on taattu lukuisilla mainoksilla. Lisäksi jokaisesta käymästäni MOOCista oli mahdollisuus tilata maksullinen diplomi, jonka hinta vaihtelee 21€-37€ välillä riippuen siitä millaisessa muodossa diplomin tilasi.  Kuten jo tuolla aiemmin mainitsin koin mainokset ajoittain hyvin häiritseviksi. Varsinkin Fundamentals of Project Management-kurssissa, jossa diojen ulkoasu oli muutenkin haasteellinen. Mikäli diojen kokoa suurensi myös mainosten koko suureni. Dioja suurentaessa mainosten koko muuttui häiritseviksi. Kaikki kurssit oli saatavina myös maksullisina. Maksullisissa versioissa mainoksia ei olisi ollut. Näin jälkikäteen ajateltuna kurssien sisällöt olivat sen verran kevyitä, että en näe niistä maksamisessa järkeä. Pohdin maksullisen version hankkimista ensimmäisen MOOCin kohdalla kun mainokset hidastivat etenemistä, mutta tulin harkinnan jälkeen tulokseen, että mielummin katselen mainoksia kuin maksan sisällöistä.

MOOCien ero perinteisiin opetusmenetelmiin

Vaikka välillä MOOCien suorittamisessa olikin teknisiä tai muita haasteita koin MOOCit itselleni sopivaksi tavaksi opiskella. MOOCit mahdollistivat opiskelun itselle sopivana aikana ja itselle sopivissa jaksoissa. Kaikissa Alisonin MOOCeissa eteneminen kirjautui automaattisesti ja pysyi tallennettuna alustassa. Näin kursseihin pystyi palaamaan palaamaan myöhemmin ilman, että tarvitsi etsiä sitä kohtaa, johon oli aiemmin jäänyt. Juuri tuo joustavuus ajankäytössä tekee MOOCeista käyttökelpoisen tavan oppia uusia asioita. Olen itse monimuoto-opiskelija ja näkisin, että monimuoto-opetuksessa MOOCeista olisi suuri hyöty. Opiskelijat voisivat suorittaa opintoja omaan tahtiinsa. Esimerkiksi yhteisöpedagogin tutkinnossa voitaisi MOOCeja hyödyntää monissa opintokokonaisuuksissa, joko koko kurssin kattavana suorituksena tai osana jotain opintokokonaisuutta. Omalla kurssillani on opiskelijoita melko laajalta alueelta ja MOOCien avulla voitaisi korvata lähiopetuksen tarvetta ja lähijaksojen aikana voitaisi aika käyttää esim. ryhmätöiden tekemiseen. Näenkin MOOCien käytön lisääntyvän tulevaisuudessa ainakin yhteisöpedagogin koulutuksessa.

Tekniset vaatimukset ja MOOCien suorittamisessa käytetyt laitteet

MOOCien suorittamiseen käytin omaa kannettavaa tietokonettani ja tablettia. Sekä Introduction to Marketing että Fundamentals of Project Management toimivat hyvin myös tabletissa. Sen sijaan MOOCia Fundamentals of Marketing Your Businessa Online tabletti ei jaksanut pyörittää, vaan siinä olevat videot kaatuivat kerta toisensa jälkeen. Samassa MOOCissa oli teknisiä ongelmia myös kannettavassa. Jostain syystä videot takkuilivat myös kannettavalta. Koitin kysyä vinkkejä myös Alisonin tekniseltä tuelta, mutta vastausta ei ole vieläkään kuulunut.

MOOCeihin osallistuminen ei vaatinut mielestäni suuria teknisiä taitoja. Toisin sanoen MOOCien suorittaminen Alisonin alustassa tuskin jää taidoista kiinni. Vaikkei kysessä ehkä olekaan tekninen vaatimus mainitsen sen kuitenkin tässä yhteydessä. Fundamentals of Project Management käsitteli projektien hallintaa IT-alalla ja kun alan sanasto on suomeksikin vierasta niin selvitytyminen englanninkielisestä opetusmateriaalista oli ajoittain haastavaa, mutta samalla mielenkiintoista. Ainakin sanavarastoon tuli paljon uusia englanninkielisiä sanoja.

MOOC-palvelun käytettävyys – Alison

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Alison nimisen palveluntarjoajan, Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi. Kurssi etenee hyvin suoraviivaisesti: Avaat selaimellasi kurssin etusivun ja kun olet kansonut sillä olevat videot ja lukenut sekä ladannut sillä olevat materiaalit klikkaat sivun alalaidasta itsesi kursin seuraavalle sivulle. Ensin käydään läpi kasa ohjeita ja neuvoja joiden avulla MOOC-opinnoista saa enemmän irti.

Jokaisella sivalla on myös mahdollisuus keskusteluun kurssin aiheesta ja kurssin vetäjät kehottavatkin opiskelijaa kommentoimaan, tai ainakin lukemaan muille opiskelijoille aiheesta syntyneitä ajatuksia. Olennainen osa tämän kurssin oppimisesta tapahtuukin muiden kanssa asiasta keskustellessa koska mitään konsensusta digitaalisesta markkinoinnista ei ole olemassa.

Allison tarjoajan Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssista on mahdollista saada maksullinen “kaunis” sertifikaatti joka todentaa että olet käynyt kyseisen kurssin. Muita maksullisia ominaisuuksia ei ainakaan vielä ole tullut vastaan.

Parasta mielestäni kurssilla toistaiseksi on ollut interaktio muiden opiskelijoiden kanssa ja heidän mielipitettensä ymmärtäminen. Kurssin materiaaleissa selvästi esitetään erillaisia näkemyksiä ja provosoidaan kiivasta ja usein hedelmällistä keskustelua.

Kyseisen MOOCin suorittamiseen ei vaadita kuin kurssin materiaalien läpikäyminen ja lukeminen. Helpointa materiaalien läpikäyminen on teitokoneen selainta tai tablettia (en itse omista moista) käyttäen, mutta luin jonkun verran materiaaleista myös älypuhelimella. Puhelimen käyttö ei kuitenkaan tuntunut kovin helpolta vaikka sivun mobiiliversioon oli ainakin näkemäni perusteella jonkun verran panostettu. syynä mobiiliversion vaikeuteen oli ainakin minulle näytön koko.

MOOC ja oppiminen – Alison

Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssin materiaaleina toimivat videot ja niitä tukevat tekstinpätkät. Välillä on myös mahdollisuus ladata satunnaisia dokumentteja josta voi olla opintoja varten itselle hyötyä. Videoiden katselu on helppoa ja vaivatonta ja kurssi menee niiden avulla nopeasti ja mielenkiintoisesti eteenpäin. Luettavaa ei lopultakaan ole niin paljon kuin oletin.

Kussilla käsitellään pääasiassa digitaalisen markkinoinnin perusteita, varsinkin alussa käydään läpi hyvin helppoja käsitteitä jotta kaikki pysyisivät mukana. Kurssin tarkoituksena tuntuukin olevan auttaa opiskelijaa ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia eikä niinkään tarjota niihin vastausta.

Kurssin materiaalit ovat mielestäni hyviä ja varsinkin videoilla käydyt keskustelut saavat omat ja kanssaopiskelijoiden ajatukset hyrräämään. Usein videon jälkeen seuraa tekstiosio jossa pääasiassa kerrataan tai syvennetään videolla läpikäytyjä asioita. Jokaisella sivulla on myös kommentointimahdollisuus.

Kanssaopiskelijoiden kommentit ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat kurssin ehdottomasti parasta antia. Keskustelussa tulee esiin paljon uusia mielipiteitä ja näkökulmia kurssin materiaaleissa läpikäytyihin aiheisiin. Juuri mahdollisuus olla tekemisissä ja kommunikoida ison ihmisryhmän kanssa on MOOCien hyvä puoli.

Kurssilla eteneminen on omalla vastuulla eikä varsinaisia tehtäviä tai arviointia ole. Tämä on opiskelijalle varmasti ihan ok, mutta jos kurssia hyödynnetään opinnoissa voi olla vaikeaa todentaa oppilaitokselle että on käynyt kyseisen kurssin tai että on sisältänyt siellä läpikäydyt asiat.

Olen varma että voin hyödyntää oppimaani tulevaisuudessa kun teen julkaisuja joita täytyy markkinoida sosiaalisessa mediassa. Ainakin voin välttää muutamia sudenkuoppia.