MOOC ja oppiminen – Alison

Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssin materiaaleina toimivat videot ja niitä tukevat tekstinpätkät. Välillä on myös mahdollisuus ladata satunnaisia dokumentteja josta voi olla opintoja varten itselle hyötyä. Videoiden katselu on helppoa ja vaivatonta ja kurssi menee niiden avulla nopeasti ja mielenkiintoisesti eteenpäin. Luettavaa ei lopultakaan ole niin paljon kuin oletin.

Kussilla käsitellään pääasiassa digitaalisen markkinoinnin perusteita, varsinkin alussa käydään läpi hyvin helppoja käsitteitä jotta kaikki pysyisivät mukana. Kurssin tarkoituksena tuntuukin olevan auttaa opiskelijaa ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia eikä niinkään tarjota niihin vastausta.

Kurssin materiaalit ovat mielestäni hyviä ja varsinkin videoilla käydyt keskustelut saavat omat ja kanssaopiskelijoiden ajatukset hyrräämään. Usein videon jälkeen seuraa tekstiosio jossa pääasiassa kerrataan tai syvennetään videolla läpikäytyjä asioita. Jokaisella sivulla on myös kommentointimahdollisuus.

Kanssaopiskelijoiden kommentit ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat kurssin ehdottomasti parasta antia. Keskustelussa tulee esiin paljon uusia mielipiteitä ja näkökulmia kurssin materiaaleissa läpikäytyihin aiheisiin. Juuri mahdollisuus olla tekemisissä ja kommunikoida ison ihmisryhmän kanssa on MOOCien hyvä puoli.

Kurssilla eteneminen on omalla vastuulla eikä varsinaisia tehtäviä tai arviointia ole. Tämä on opiskelijalle varmasti ihan ok, mutta jos kurssia hyödynnetään opinnoissa voi olla vaikeaa todentaa oppilaitokselle että on käynyt kyseisen kurssin tai että on sisältänyt siellä läpikäydyt asiat.

Olen varma että voin hyödyntää oppimaani tulevaisuudessa kun teen julkaisuja joita täytyy markkinoida sosiaalisessa mediassa. Ainakin voin välttää muutamia sudenkuoppia.