FutureLarnin Digital Marketing -kurssin pedagogiikka ja sisältö

FutureLearnin Digital Marketing -kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen, innostava ja työelämälähtöinen. Kurssin kesto oli yhteensä kuusi viikkoa ja se jakaantui erilaisiin teemoihin. Yhden viikon työajaksi oli määritelty 3 tuntia. Yhden viikon sisällä oli aina useita toisiinsa liittyviä teemoja. Teemoja käsiteltiin videoiden, asiantuntija-artikkeleiden ja yhteisen keskustelun kautta. Artikkeleiden kirjoittajat olivat SouthHamptonin yliopiston luennoitsijoita, muita alan asiantuntijoita sekä yritysmaailman edustajia. Pedagogisesti oli tärkeää, että teemat olivat riittävän lyhyitä ja tietoa ei tullut liikaa yhdellä kertaa. Käytetyn alustan visuaalinen selkeys, helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat tärkeä osa opiskelun sujuvuutta.

Sisällöllisesti artikkelit ja puheenvuorot olivat usein hieman provosoivia ja hyviä keskustelun herättäjiä. Työelämälähtöiseksi kurssin tekivät erilaistet tapausesimerkit, joissa yritysten edustajat kertoivat millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään heidän yrityksensä markkinoinnissa. Yhtenä tapauksena oli yritys, jolle kurssin osallistujat saivat antaa ehdotuksia heidän some-markkinointinsa kehittämiseksi.

Kurssille osallistujia oli yli tuhat ja keskustelu oli varsin aktiivista; teemakohtaisesti kommentteja oli 300-600. Koska itse aloitin kurssin myöhässä en osallistunut keskusteluun reaaliaikaisesti, mutta luin kommentteja jälkikäteen. Kurssin suuri osallistujamäärä ja monikansallinen osallistujajoukko antoi kurssille paljon lisäarvoa.

Koska aloitin kurssin myöhässä, en päässyt suorittamaan tehtäviä. Tämä oli tietysti tylsää, koska omaa kertynyttä osaamista ja tietämystä olisi ollut hauska päästä testailemaan. Sain kurssista kuitenkin sen mitä lähdin hakemaankin eli lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin tämänhetkisistä trendeistä ja hyvää sisältöä tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni.

Verkkokurssit ovat mukava tapa oppia ja suorittaa opintoja omaan tahtiin. Future Learningin -kurssilla onnistuttiin hyvin motivoimaan opiskelijat ja herättämään keskustelua. Verkkokurssien parasta antia on mielestäni mahdollisuus oppia kansainvälisessä ympäristössä.