Info

Mistä on kyse?

Distanssi – joustava etäopetus nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistajana, on ESR:n rahoittama hanke, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus selvittävät avoimen etäopetuksen kehittämistä verkossa tehtävän nuorisotyön ja nuorten parissa työtätekevien osaamisen lisäämiseksi. Hankkeessa tehdään selvitys erilaisten modernien
etäoppimistapojen kuten MOOCien (Massive Open Online Course), mahdollisuuksista ja tarjotaan
toimenpide-ehdotuksia niiden hyödyntämiseksi verkkonuorisotyön koulutuksissa.

Hanke jakautuu neljään osioon:

 1. Selvitystyö, jossa tavoitteena on selvittää hankkeen verkkonuorisotyön koulutustarpeisiin sopivaa
  etäkoulutustapaa, sisältöä ja mahdolliset kehittämistarpeet. Selvitystyössä huomioidaan tekninen,
  sisällöllinen ja pedagoginen osa.
 2. Verkkopohjaisen sekä painetun julkaisun laatimiseen.
 3. Yhteiskoulutuksen järjestäminen Metropolian ja Humakin opiskelijoille, jossa opiskelijat osallistuvat
  selvityksen ja suositusten laatimiseen.
 4. Keskustelutilaisuus hankkeen teemoista Uudenmaan ammattikorkeakoulujen ja nuorisoalan työntekijöille.
  Dokumentoitua materiaalia käytetään julkaisun ja suositusten tukena.

Hankkeessa on kolme keskeistä toimijaa, joista Metropolialla ja Humakilla on varattu henkilöstöresussi
rahoitussuunnitelmassa. Kolmantena toimijana on Verke – Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus.

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma on ladattavissa tästä: Projektihakemus

Toimijat

Metropolia

Metropolia ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinoijana ja vastaa hankkeen tiedotuksesta sekä arkistoinnista. Metropolia järjestää Humakin kanssa yhteisen opintojakson. Metropolian päävastuuna selivtystyössä on tekninen ja viestinnällinen näkökulma.

Humak

Humanistinen ammattkorkeakoulu Humak toimii hankkeessa yhtenä toteuttajana. Humak osallistuu hankkeen eri vaiheiden toteutukseen sovitusti. Keskeisinä ovat selvitystyö ja siinä pedagogisesta osasta vastaaminen, julkaisut yhteisvastuussa, artikkelit ja sisällöntuotanto, tarvekartoitus ja Distanssi-yhteisopintojakson suunnittelu ja toteutus. Humakissa vastamme tietysti sisäisestä viestinnästä, hankehallinnosta ym. organisatoorisista toimista hankkeen osalta.

Verke

Verke, eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, toimii Distanssi-hankkeessa yhteistyökumppanina ja verkkonuorisotyön asiantuntijana. Verke osallistuu mm. selvitystyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, julkaisujen sisällön tuotantoon sekä hankkeen ulkoiseen viestintään.

Yhteystiedot

Metropolia

Tuomas Korkalainen
projektipäällikkö
040 516 5534
tuomas.korkalainen (at) metropolia.fi

Markku Tähtinen
projektisuunnittelija, webmaster
040 674 5499
markku.tahtinen (at) metropolia.fi

Jussi Linkola
koulutus
040 184 2448
jussi.linkola (at) metropolia.fi

Humak

Päivi Timonen
paivi.timonen (at) humak.fi
0400 349301

Verke
Leena Tuuttila
leena.tuuttila(at)verke.org
040 3347 211

Viestintä

Hankkeen viestintäsuunnitelma löytyy täältä

Aikataulu

Projektisuunnitelmassa esitetty aikataulu:
Vuosi 2014
Elokuu

 •  ohjausryhmän kokoaminen
 •  toimintasuunnitelman kirkastaminen
 •  järjestäytyminen, vaikuttavuuden alkukysely
 •  sisäisen ja sidosryhmäviestinnän suunnittelu ja toteutus
 •  tiedotuskanavien luominen
 •  koulutuksen suunnittelu
 •  selvityksen tekninen / pedagoginen / sisällöllinen suunnittelu
 •  julkaisun suunnittelu / valmistelu / artikkelien kirjoittajat

Syyskuu

 •  koulutuksen suunnittelu, tiedotus
 •  julkaisun kirjoitustyö
 •  kartoitustyön aloittaminen
 •  yhteistyösverkoston luominen
 • tekninen / pedagoginen /sisällöllinen selvitys

Lokakuu

 •  koulutuksen toteutus
 •  selvitystyö
 •  tekninen / pedagoginen / sisällöllinen selvitys
 •  mikrokirjan toimittaminen

Marraskuuu

 •  koulutus, ohjaus, arviointi
 •  julkaisun edistäminen
 •  ohjausryhmä
 •  keskustelutilaisuus

Joulukuu

 • julkaisun taitto, painatus ja julkaisu
 • hankkeen yhteenveto ja raportointi
 • vaikuttavuudesta kysely hankkeen loppumetreillä
 • arviointi