Moocin eli verkkokurssin aloitus – Coursera

Tunnelmat olivat varsin sekavat. Olin suhteellisen toiveikas kurssin suhteen, mutta samalla hirvitti, koska en ollut aikaisemmin edes kuulluut Mooceista ja huoletti etukäteen ajankäyttö ja olisiko Moocin käyttö helppo omaksua.

Kurssin valitseminen oli vaikeaa, en oikein osannut päättää mikä olisi ”sopivin” kurssi mutta päädyin Courseran kautta sellaiseen kurssiin kuin Training and Learning Programs for Volunteer Community Health Workers.Tuntui omaksuttavimmalta ja toistaiseksi ihan hyvin luonnistunut.
Kurssiin rekisteröityminen onnistui sähköpostitse jonka kautta informointikin kulki.

Kurssin tavoitteeena on lisätä tietotaitoa vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudessa ja lisätä erilaisia toimintatapoja ja tietoa. Luodaan hypoteettinen tilanne, missä vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan, esimerkiksi leiri tai sairaus ja siitä sitten edetään eteenpäin.

Olen esimerkiksi saanut hyviä työkaluja siihen, miten ehkäistä Malarian leviämistä. Jokainen osallistuja tekee kurssin aikana ns. koulutussuunnitelman, mihin määritellään koulutuksen tarkoitus, työkalut, tavoitteet, resurssit sekä kuinka tavoitteisiin päästään. Oma hypoteettinen tilanteeni on että vapaaehtoistyöntekijät ja yhteisöpedagogit yhdessä järjestävät leirin mielenterveysongelmaisille nuorille.
Kurssi on hyvä, mutta kiireestä johtuen en ehkä saa siitä niin paljon irti kuin mitä voisin saada vähemmällä kiireellä.

Haasteena oli tosiaan kun Mooc piti suorittaa vieraalla kiellä, mutta englanti ei ollut ainakaan minun mielestäni ongelma , vaan eräällä toisella kurssin opiskelijalla, joka ilmeisesti pahoitti mielensä , kun en ollut natiivi kiroittaja ja näin ollen kirjoitusasuni ja kielioppini saattoi olla puutteellinen.
Tilanne oli tosiaan se , että saimme tehtäväksemme kirjoittaa harjoittelusuunnitelman hypoteettiselle tilanteelle ja mielestäni se oli ihan hyvä,ei paras, muttei kuitenkaan huonoin.Tästä kuitenkin eri mieltä ollut kanssatoveri kirjoitti arviointitilanteessa hyvin pitkän ja kriittisen liudan asioita, joita en ainakaan täysin allekirjoita. Ja se ei ollut myöskään kurssin kannalta kamalan piristävää.

On todellakin hyvä, kun sanotaan mitkä asiat mättäävät, mutta on myös miljoona tapaa sanoa asioita, se millä tavalla tämä valloittava persoona toi asiat ilmi, ei todellakaan ollut paras mahdollinen. Ei edes toiseksi paras. Moni muu toi hyvät että huonot osat ilmi diplomaattisesti ja antoivat korjausehdotuksia. Vain tämä yksi tuntui kärsivän lukiessaan. Tiedä häntä mikä lie vaivannut. Ehkä huono päivä.

Ensikosketus MOOC-opintoihin

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Alison nimisen palveluntarjoajan Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi. MOOC-opinnot ainakin aluksi vaikuttavat joustavilta ja erillaisia kursseja ja kurssisisältöjä on tarjolla runsaasti. hyvä puoli on myös opintojen joustavuus: opintoja voi helposti tehdä omaan tahtiin silloin kun se itselle sopii ja kurssin voi usein aloittaa ja lopettaa myös silloin kun se itselle sopii.

MOOC-opintojen huonot puolet liittyivät enimmäkseen siihen mistä löytää itselle oikeanlainen kurssi jonka opetus-sisältö parhaiten vastaisi etsimääni. Myöskään kurssien laadusta on vaikea tietää kokeilematta ensin kurssia vähän aikaa. Valitsin oman kurssini helposti ymmärrettän ja miellyttävän suoraviivaisen kurssiesittelyn takia. Toistaiseksi olen ollut tyytyväinen kurssin tarjoamaan sisältöön.

Alisonin järjestelmään kirjautuminen oli helppoa ja onnistuu monin tavoin. Kirjautuminen onnistuu esim. Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yahoo-, tai Windows Live -tilin avulla. Voit myös myös luoda käyttäjätunnuksen antamalla sähköpostiosoiteen ja salasanan. Itse käytin kirjautumiseen Google-tililä.

Fundamentals of Marketing Your Business -kurssin kielenä on Englanti. Materiaalit ovat selkeitä eivätkä videoilla puhuvat ihmiset puhu liian nopeasti tai vaikeaa kieltä käyttäen. teen töitä ja luen itse paljon englanniksi joten suurempaa ongelmaa ei kielen kanssa ole tullut vastaan. Ainakaan vielä.

MOOC-opintojen lisääminen osaksi korkeakouluopintoja on hieman ongelmallista koska mitään standardia opintojen laajuudesta ei tunnu olevan. Myöskin opintosisällöille olisi hyvä olla jonkunäköinen standardi. Tämä osaltaan sysää vastuun MOOC-kurssien hyväksymisestä ammattikorkekoulu tai yliopisto opintoihin oppilaitokselle itselleen.

Ensikosketus verkkokurssien maailmaan

Halusin suorittaa verkkokurssin liittyen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, koska teen parhaillaan opinnäytetyötäni, joka liittyy näihin aihealueisiin. Opintojakson alussa saimme paljon erilaisia vaihtoehtoja palvelujen tarjoajista sekä mahdollisista suoritettavista verkko-opinnoista. Kurssien vertailu ja valitseminen oli vaikeaa, koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta MOOC-opiskelusta ja tarjontaa oli paljon. Lopulta päädyin FutureLearning -sivuston SouthHamptonin yliopiston tuottamaan kurssiin Digital Marketing. Valintaani vaikutti paljon se, että taustalla oleva yliopisto antoi kurssille tietynlaista uskottavuutta.

FutureLearning -sivustolle pääsi rekisteröitymään syöttämällä sähköpostiosoitteen ja salasanan. Rekisteröitymisen jälkeen kurssille ilmoittautuminen ja sen aloittaminen oli helppoa. Rekisteröityä olisi voinut myös esimerkiksi Facebookin välityksellä. Vaikka kurssi oli jo alkanut siinä vaiheessa kun ilmoittauduin, siitä ei ollut haittaa. Kurssi oli mahdollista suorittaa omaan tahtiin.

Kurssin alussa oli paljon tietoa sen suorittamiseen sekä sisältöön liittyen. Erityisesti painotettiin sitä, että kaikkien osallistujien olisi suositeltavaa osallistua aktiivisesti yhteiseen keskusteluun käsiteltävistä teemoista. Muiden näkemysten lukemista ja kommentoimista painotettiin tärkeänä osana kurssin sisältöä ja oppimisprosessia. Aluksi piti myös esitellä itsensä ja paikantaa oma sijainti virtuaaliseen maailmankarttaan. Kurssille osallistui yli tuhat ihmistä, jotka sijoittuivat ympäri maapalloa. Se toi kurssiin aivan omanlaisensa ulottuvuuden ja teki keskusteluista erityisen mielenkiintoisia.

Alussa esiteltiin kurssin sisällön kannalta olennaiset käsitteet, mikä oli mielestäni hyvä asia. Kurssin suorittaminen englanniksi ei ollut vaikeaa, koska markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvä sanasto on minulle työn kautta tuttua. Kurssilla käytetty englanti oli selkeää ja riittävän yksinkertaista sekä selvästi mietitty globaalille osallistujajoukolle sopivaksi.

Media Varhaiskasvatustyössä MOOC Laurea amk

Aivan ensimmäinen fiilis MOOCista oli innostus, ihailu ja ahaa – että näinkin voi suorittaa opintoja. Ja oikeastaan se on säilynyt läpi MOOC jaksoni.

Mutta minusta oli haastavaa löytää sopiva MOOC. Mistä ylipäänsä löytää MOOC kurssit? Mistä esittelystä saa kuvan, mikä kertoo mitä kurssi antaa? Ja ensi tutustumisen aikana mietin monta kertaa miten tämä sopii Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnes kuulin vinkin, missä oli tarjolla suomenkielinen MOOC kurssi Laurea amk palvelun kautta. Olisi ollut todella kiinnostavaa kyllä valita myös englanninkielinen kurssi, mutta täytyy myöntää, että suomenkielisessä oli aivan riittävästi tehtävää.

Valitsin siis kurssikseni suomenkielellä suoritettavan media varhaiskasvatuksessa, 5op.

Kurssi jakautuu viiteen osioon, jotka kukin kattavat yhden opintopisteen.

Media ja mediakasvatus

Median vaikutus

Mediataidot

Mediapedagogiikka

Mediakasvatuskumppanuus

Kurssille rekisteröinti oli helppoa. Lähetin vastaavalle opettajalle sähköpostin. Palvelu oli mitä ilmeisimmin tehty varta vasten Laurealle. Hän vastasi siihen heti, sain linkin mitä kautta kävin rekisteröitymässä kurssille. Ja ensi töikseni sain kirjoittaa esittäytymisen. Kurssin esittelysivusto oli kattava, syntyi varsin realistinen kuva sisällöstä, työtavoista, arvosteluperusteista ja työrytmistä.

En ole ihan varma, kuinka monta kurssilaista oli samaan aikaan suorittamassa tehtäviä, ehkä kymmenkunta. Keskustelu koulutusalustassa oli vähäistä, verkkaista ja ei juurikaan kommentointia toisille. Suuri syy tähän saattoi olla juurikin suorittamisen eriaikaisuus eli ihmiset tekivät tehtäviä omaan tahtiinsa.

Työmäärä oli aivan riittävä näin suomenkielisessä kurssissakin. Kauhulla ajatteln näin jälkeenpäin, että jos kieli olisi olut jotain muuta, aikaa olisi mennyt hirmuisesti enemmän. Aloitin kurssin puolitoista viikkoa muiden jälkeen ja oli todella haastavaa pyrkiä muiden tahtiin. Tehtäviä oli sitä myöden paljon, että 2h päivässäkään ei tahtonut riittää. Kurssin materiaalit on rakennettu hienosti. Oli erittäin paljon hyviä haastattelu videoita. Paljon tutkimustietoa, hyvin monia eri lähteitä pdf tiedostoina, paljon viittauksia käydä tutustumassa eri toimijoiden kuten seurakunnat, MLL, VERKE, mediakasvatusseura jne verkkosivuille eri aineistoihin ja jopa peleihin. Loppua kohden tehtävät kasvoivat jo haastatteluihin (lasten), kokonaisten media varhaiskasvatustyössä toimintahetkien suunnitteluun yms. Suorittaminen alkoi hidastumaan, koska tehtävänanto oli niin laaja. Tässä kohtaa tehtävät alkoivat myös mennä ohitse omasta mukavuusalueesta, koska en ole varhaiskasvatuksen opiskelija. Eli substanssipohja oli tuntematon. Siinä syntyi hankaluuksia miettiä miten tästä nyt kirjaat mitään.

Kurssiaineisto avautui etenemistahdissa. Ensinnäkin verkkosivulla oli täppä ruutuun kohta, jonka ruksimalla ilmoitti opettajalle, että tehtävä on suoritettu. Kun jakso oli käyty ja seuraava viikko alkoi, tuli sähköpostiin erikseen ilmoitus uudesta aineistosta ja tervehdys opettajalta. Tehokasta muistuttamista. Ja aivan lopussa tuli vielä ohjeet opintojakson paketointiin eli tehtävien palauttamiseen.

Tämä Laurean palvelu oli hyvin paketoitu kurssi. Tarkoitus oli osallistua myös seuraaville kursseille, mediakasvatus nuorisotyössä ja mediakasvatus vanhustyössä.

moocMOOC 2MOOC 3

Ensikosketus MOOC-opintoihin

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Irlantilaisen Alison -palveluntarjoajan kurssi Fundamentals of Marketing Your Business Online. Ensikosketuksen perusteella MOOC-opintojen hyvät puolet liittyvät opintojen joustavuuteen. Kursseja on tarjolla runsaasti, ja vaikka useimmille kursseille on luotu selkeä suoritusaikataulu, on opetukseen mahdollista hypätä mukaan kurssista riippuen muutamiakin viikkoja varsinaisen aloitusajankohdan jälkeen. Lisäksi tarjolla on avoimen aikataulun kursseja, kuten Fundamentals of Marketing Your Business, jonka opiskelija voi aloittaa milloin haluaa ja suorittaa parhaiten sopivalla aikataululla.

MOOC-opintojen aloitusta hankaloitti ylitsevuotava ja vaikeasti jäsennettävä määrä opetustarjontaa. Kurssien kuvaukset ovat varsin vapaamuotoisia, eikä useimpien palveluntarjoajien kuvauksista löydy kovinkaan tarkkoja määreitä esimerkiksi kurssin sisältämien opintojen laajuudesta. Kurssien kuvaukset harvoin antavat myöskään tarkkaa kuvaa kurssin sisältämistä aihealueista. Kuvausten ylimalkaisuus hankaloittaa juuri omiin tarpeisiin sopivan kurssin löytämistä.

Alisonin järjestelmään kirjautuminen onnistuu monin eri tavoin. Tarjolla on kirjautuminen Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yahoo-, tai Windows Live -tilin avulla. Mahdollista on myös luoda käyttäjätunnus antamalla sähköpostiosoite ja salasana. Kokeilin kirjautumista onnistuneesti Google-tilillä, Facebook-login antoi virheviestin “App Not Setup: the developers of this app have not set up this app properly for Facebook Login.”

Muutamia suomalaisia toimijoita lukuun ottamatta MOOC-opintojen kielenä on englanti. Ainakin Fundamentals of Marketing Your Business -kurssin materiaalit ovat selkeää ja helposti seurattavaa kieltä, joten varsinaista kielimuuria MOOC-opintojen aloittamiseen ei muodostu. Ongelmia saattaa syntyä syväluotaavampien opintokokonaisuuksien yhteydessä, mutta “Fundamentals of…” -tyylisten kurssien sanasto pitäytyy mukavasti yleiskielen tasolla.

MOOCeja tarjoavat nykyään useat kansainvälistä toimintaa harjoittavat yliopistot. Lisäksi alalla on verkko-oppimiseen erikoistuneita pelkkiä MOOCeja tarjoavia yrityksiä, joiden rahoitus ilmeisesti perustuu osittain maksullisiin tutkintotodistuksiin, osittain mainostilan myyntiin. Alkukosketuksen perusteella MOOC-opintojen yhdistäminen korkeakouluopintoihin tuntuu ongelmalliselta nimenomaan opintojen sisällön ja laajuuden hahmottamisen näkökulmasta. Oppilaitokselle jää suuri vastuu perehtyä oppilaan valitsemien kurssien sisältöihin, jotta suoritettavan opintokokonaisuuden syvyys ja työmäärä pystyttäisiin arvioimaan järkevästi suhteessa esimerkiksi oppilaitoksen tarjoamaan kontaktiopetukseen.

Osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakouluorganisaatioiden näkökulmasta MOOC-opintojen hyväksyminen osaksi opintoja on epäilemättä houkuttelevaa, koska opiskelijoiden suorittamista opintopisteistä ei koidu organisaatiolle minkäänlaisia kuluja. Vastaan tuleekin lähinnä eettinen näkökulma. Pystyykö korkeakouluorganisaatio mitenkään seuraamaan ja kontrolloimaan opittuja asiasisältöjä, vai onko oleellista lähinnä kirjattavien opintopisteiden lukumäärä?

Alkutunnelmia

Olen tehnyt jonkin matkaa futurelearnin digital marketing -kurssia (https://www.futurelearn.com/courses/digital-marketing/). Suoritan mooceja ja ylipäänsä mitään verkkokursseja ensimmäistä kertaa. Homma on vaikuttanut varsin selkeältä. Englanniksi opiskeleminen ei ole ollut ongelma enkä sitä etukäteen olettanutkaan. Kurssin sisältö on toistaiseksi jäänyt mielestäni hieman laihahkoksi mutta toisaalta matkaa sen loppuun on vielä. Ainoa kohtaamani ongelma on ollut se, että opinto-, työ- ja perhekiireiden takia on ollut vähän huonosti aikaa paneutua tähän. Tämän tyyppisestä kurssista ei nimittäin mielestäni saa oikein mitään irti ellei todella keskity pohtimaan käsiteltyjä aiheita. Itselläni tuppaa valitettavasti käymään niin, että silloin kun on paljon eri asioita meneillään, tämäntyyppiseen asiaan keskittyminen herpaantuu, ajatukset alkavat lentää omia polkujaan ja oppimistulos saattaa jäädä vähän heikoksi.

Alkutunnelmat

Aloitin noin kuukausi sitten MOOC-kurssin. Halusin suorittaa kursseja, jotka liittyivät markkinointiin ja sitä varten piti surffailla eri palveluntarjoajien valikoimia. Lähdin ensimmäiseksi suorittamaan Alisonin Introduction to Marketing kurssin, joka oli lyhyt ja hyödyllinen. Se auttoi myös hahmottamaan etäopetuksen rajattomista mahdollisuuksista.


Päätin myös kokeilla Courseran tarjoamia kursseja, jotka liittyivät markkinointiin. Huomasin heidän tarjonnan olevan laajemmat, sivut olivat käyttäjäystävällisempiä sekä helppokäyttöisemmät. Heillä on tarjolla sekä lyhyitä, että hieman pidempiä kursseja.

Parasta Moccissa on se, että voit opiskella juuri silloin kuin sinulle sopii!

Ensitunnelmia Mooceista

Alkutunnelmat

Päätin aloittaa Mooceihin tutustumisen heti sillä ne vaikuttivat mielenkiintoisilta. Olen tähän mennessä osallistunut kahteen Alisonin MOOC:iin: Introduction to Marketing (http://alison.com/courses/Introduction-to-Marketing) ja Fundamentals of Marketing Your Business Online (http://alison.com/courses/Fundamentals-of-Marketing-Your-Business-Online). Lisäksi olen aikeissa suorittaa kaksi Alisonin projektijohtamiseen liittyvää kurssia.

Jo ennen osallistumistani ensimmäiseen tapaamiseen oli selvää mitkä kurssit ainakin suoritan, mutta selaillessani eri palveluntarjoajien valikoimia löysin joukon muitakin mielenkiintoisia kursseja. Ongelmana on kuitenkin se, etten saa niitä mielenkiintoisia kursseja mitenkään liitettyä omiin opintoihin vaikka kuinka yrittäisin vääntää, vaikka toisaalta OpenLearningin Introduction to Wines kuulostaa melko hyvältä vapaavalintaiselta kurssilta. Lisäksi myös käytettävissä oleva aika asettaa rajoitteensa mukavien kurssien valintaan.   Tätä artikkelia kirjoittaessa löysin myös kaksi uutta kurssia, jotka soveltuvat opinto-ohjelmaani ja jotka hyödyttävät minua varmasti myös tulevaisuudessa.

Kurssit, joita on tarkoitus suorittaa hankkeen aikana

Kuten, jo aiemmin mainitsin olen jo suorittanut kaksi Alisonin kurssia. Nämä eivät kuitenkaan yksinään riitä Yhteisöviestinnän ja Markkinoinnin kurssin opintopisteiden suorittamiseen. Niinpä etsiskelin lisäää kursseja ja törmäsin kahteen mielenkiintoiseen MOOC:iin OpenLearningin sivuilla. Suoritan vielä markkinointiin liittyvät kurssit: https://www.openlearning.com/courses/BUS832911 ja https://www.openlearning.com/courses/BUS876597

Projektitoiminnan 5op kurssin osana suoritan seuraavat kurssit:  http://alison.com/courses/Introduction-to-Project-Management-1 ja http://alison.com/courses/Diploma-in-Project-Management

Rekisteröityminen

Alisonin kursseille rekisteröityminen oli helppoa. Vaihtoehtona oli reiksteröityä Googlen, Facebookin tai Yahoon tilien avulla tai sitten voimassa olevan sähköpostin avulla, joka siis itse valitsin vaihtoehdoksi. Palveluntarjoaja lähetti sähköpostiin linkin, joka avulla rekisteröityminen vietiin loppuun. Homma oli varsin simppeli eikä vaatinut mitään erityistaitoja.

Kokonaiskuva kurssin tavoitteista

En varsinaisesti perehtynyt kurssin kuvauksiin ja tavoitteisiin ennen kurssien aloittamista, mikä tuottikin sitten Fundamentals to Marketing Your Business Online-kurssin kohdalla melkoisen pettymyksen. Olin odottanut enemmän tietoa some-markkinoinnista ja siksi olikin pettymys kun kurssi käsittelikin Googlen hakukoneen kautta tapahtuvaa markkinointia. Molemmat kurssit olivat melko tiiviitä paketteja ja sisälsivät olennaisen tiedon kyseisistä aiheista. Mikäli on hakemassa laajempaa kuvaa markkinoinnista kannattaa ehkä suorittaa rinnalla myös muita aiheeseen liittyviä kursseja.

Vieras kieli

Itselleni opinnot englanniksi eivät ole kovinkaan haastavia sillä olen aikanaan työelämässä käyttänyt englantia työkielenä. Kuitenkin huomasin, että kurssit vaativat eritysen paljon keskittymistä, koska oli ymmärrettävä kaikki mitä sanottiin. Siksi yhden päivän aikana ei jaksanut suorittaa useampaa lyhyttä kurssia.

 

FutureLearn ja Web Science -MOOC

Kuvaan tässä kirjoituksessa kokemuksiani Distanssin yhteisopintojaksolla suorittamastani MOOC-toteutuksesta. Tämä on kolmen kirjoituksen sarjan ensimmäinen osa, jonka tarkoituksena on kuvata massiivisen verkkokurssin aloitusvaihetta.

Tuntuma MOOCeihin ennen kurssin aloittamista

Olen ollut kiinnostunut kiinnostunut verkko-oppimisesta useiden vuosien ajan, ja MOOCit ovat luonnollisesti kuuluneet tähän kenttään. Muistan kuulleeni ja lukeneeni aiheesta vuosien varrella, mutta varsinainen havahtuminen tapahtui vuonna 2013 Sulautuva opetus & oppiminen -seminaarissa, missä Jaakko Kurhila piti esityksensä Kaikki huutaa MOOC!. Kurhilan esitys antoi erinomaisen tiivistelmän MOOCien historiasta ja ajankohtaisista kehityssuunnista sekä Helsingin yliopiston ohjelmointi-MOOCin kokemuksista ja tuloksista.

Tämä myöhäinen havahtuminen oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että olin osallistunut lähes neljä vuotta aiemmin Suomen Wikiopistossa järjestetylle Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssille, jota pidetään jopa Suomen ensimmäisenä MOOC-toteutuksena. Yhtymäkohdat Kurilan esitykseen eivät kuitenkaan olleet aivan ilmeiset, sillä tämä 2009 järjestetty kurssi oli muodoltaan niin sanottu cMOOC, eli konnektivismia (connectivism) ja käyttäjien välistä verkoistoitumista korostava oppimismalli, kun taas Kurhilan esitys käsitteli aihetta xMOOC-näkökulmaa (extended) painottaen. Näiden kahden lähestymistavan eroja on ansiokkaasti avattu esimerkiksi blogikirjoituksessa The Ultimate Student Guide to xMOOCs and cMOOCs.

Näistä lähtökohdista lähdin Distanssin toimintaan innolla mukaan. Ennen varsinaisen kurssikokeilun aloittamista teimme kollegoiden kanssa runsaasti MOOC-alustojen vertailua, tutkimme kurssien sisältöjä ja laajuutta sekä yleistä tuntumaa. Valinnanvaraa itseäni kiinnostaviin aiheisiin oli runsaasi, ja lopulta päädyin valitsemaan kehitysvaiheessa olevan kurssialustan ja siellä toteutettavan kurssin.

Kurssialusta ja kurssin tarjoaja

Valitsin Future Learn -alustalla toteutettavan kurssin Web Science: How the Web is Changing the World, jonka järjestää Southamptonin yliopisto (Southamptonin MOOC-tarjontaa).

FutureLearn on The Open Universityn omistama yritys, jolla on noin 40 kumppaniyliopistoa eri puolilta maailmaa. Innostuin alustan selkeältä vaikuttavasta ulkoasusta ja siitä, että palvelu on vielä kehitysvaiheessa. FutureLearn oli minulle uusi nimi alustojen joukossa ja selkeästi etenemässä ja kehittymässä eteenpäin.

Kurssin aloittaminen

FutureLearn-alustalle piti rekisteröityä luomalla palveluun tili, mikä on kokemukseni mukaan poikkeus näiden massoja palvelevien alustojen joukossa. Suurin osa alustoista mahdollistaa rekisteröitymisen ainakin Google- tai Facebook-tilin avulla, mutta FutureLearnissa erillisen tilin luominen on ainakin tällä hetkellä ainoa vaihtoehto.

Palvelun tulossa olevia kursseja on helppo selata, ja kun kurssilistauksesta valitsee tarkasteltavaksi yksittäisen kurssin kuvauksen, voi kurssille liittyä helposti ”Join Now” -painiketta painamalla.

Ensituntuma kurssin etemiseen ja toimintaan

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että alustalla olevat kurssit on suunniteltu todella huolellisesti ja perusteellisesti. Esimerkiksi satunnaisesta kurssista Football: More than a Game löytyy videotraileri, kattava kuvaus opittavista asioista sekä viikkotason ohjelma sisältöineen.

Oman Web Science -kurssin alkukokemusten perusteella jokaisen viikon alkutavoitteet kuvataan perusteellisesti, opetusmateriaalit ja tehtävänannot alustetaan huolellisesti ja viikon lopuksi kerrataan huolellisesti, mitä viikko sisälsi ja mitä oli tarkoitus oppia.

Karkeasti kuvattuna viikko koostuu yksittäisistä tehtäväsivuista, joilla voi olla videoluento, tekstiä ja lisämateriaalia PDF-tiedostojen muodossa sekä linkkejä ulkopuoliseen aineistoon kuten YouTube-videoihin. Lisäksi tehtäväsivun yhtenä osana on keskusteluosio, jonne toisinaan kehoitetaan kirjoittamaan omia pohdintoja ja kommentoimaan muiden ajatuksia. Kommentteja tulee aika paljon, esimmäisellä viikolla yli 2600. Kun opiskelija on mielestään suorittanut tehtäväsivulla annetut tehtävät, merkitsee hän itse kyseisen osion suoritetuksi. Yleistä keskustelua ohjataan myös Twitteriin #FLwebsci -hashtagin alle.

Jos käyttäjän sähköposti-ilmoitukset ovat päällä, tulee kurssin vetäjiltä muistutusviesti viikon aluksi ja lopuksi kurssin etenemisestä. Ilmoituksen voi saada myös silloin, kun joku kommentoi omaa vastausta keskusteluosiossa.

Kielen vaikutus suoriutumiseen

Tietyt verkostoanalyysitermit olivat hieman haastavia, mutta olen pärjännyt varsin hyvin omalla kielitaidollani.

Alkutunnelmat MOOCista

Aloitin noin viikko sitten elämäni ensimmäisen MOOC-kurssin. Valitsin Distanssi-hankkeen tarjoamista vaihtoehdoista Futurelearnin tarjoaman Introduction to Journalism-kurssin. Kurssin järjestäjänä toimii Strathclyden yliopisto Skotlannista. Eniten arvelutti, kuinka selviydyn kokonaan englanniksi tapahtuvasta opetuksesta. Joillakin luennoitsijoilla on lisäksi melko vahva aksentti.

Ensimmäinen viikko sujui hienosti. Sain ”välitestistä” täydet pisteet. Toisen viikon tehtävistä on seuraavana vuorossa lyhyen uutistekstin kirjoittaminen. Sitä tulevat arvioimaan  kurssin opettajat sekä muut kurssilaiset. Jokaiseen tehtävään liittyy kommentointi ja ”keskustelu” kurssilaisten kesken. Lisäksi viikon lopuksi on monivalintatesti, jonka avulla voit tsekata, mitä on jäänyt mieleen viikon aiheesta.

Tehtäviä on viikossa aika paljon (ensimmäisellä viikolla 29, toisella 21), mutta toki osa on lyhyitä videoclippejä tai artikkeleita. Asiat on helppoa omaksua ja niihin voi tarvittaessa palata myöhemmin. Tästä syystä kurssin voi aloittaa edelleen, mukaan ehtii vielä.

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-journalism