FutureLearn ja Web Science -kurssin pedagoginen katsaus

Tämä Future Learn -MOOC-alustan pedagoginen arvio perustuu syksyllä 2014 suorittamaani Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin.


Web Science -kurssin opetusmateriaalit

Kurssilla hyödynnettiin monipuolisesti eri sisältömuotoja:

Tekstit

Suuri osa opetusmateriaalina toimineesta tekstistä oli alustalla suoraan selaimen kautta luettavassa HTML-muodossa. Pidin siitä, että tekstisivut oli asemoitu yhdelle palstalle, jossa teksti juoksi reilun kokoisella fontilla ja ilmavalla rivivälillä esitettynä. Verkkotekstin periaatteita noudattaen teksteissä käytettiin väliotsikoita ja korostuksia, kuten lihavointia. Linkit erottuivat selkeästi.

Future Learn -palvelun oppimateriaalitekstin muotoilua.
Future Learn -palvelun oppimateriaalitekstin muotoilua.

Joihinkin osioihin kuului pdf-muotoista lisämateriaalia, ja myös videomateriaali oli saatavilla transkriptioituna pdf-muotoon.

Videot

Videot olivat tärkeässä roolissa. Ne oli toteutettu yksinkertaisesti mutta myös laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Tavallisin videomuoto oli opettaja ja jatko-opiskelija istumassa ja puhumassa kameralle. Suuressa osassa videoita käytettiin kahta kameraa, joilloin ristikuvia hyödyntäen videoon saatiin hieman visuaalista vaihtelua. Tärkeinpänä huomiona kuitenkin kenties se, että kaikki videoilla esiintyvät henkilöt olivat varsin luontevia ja avoimen innostuneita esittämästään asiasta. Tämän asioista materiaalia oli miellyttävä katsoa. Tekninen toteus oli myös kaikin puolin toimiva, mikä edelleen edesauttoi materiaalin miellyttävää käyttöä.

Kuvat

Varsinaisen opetusmateriaalin joukossa ei juurikaan käytetty kuvia. Selkeyttävä kuva kuitenkin oli mukana, esimerkiksi verkostoanalyysiin liittyvät visualisoinnit, joissa kuvattiin verkoston jäsenten välisiä yhteyksiä. Kuvat siis liittyivät opeteltavaan aiheeseen, kuvitusta ei käytetty esimerkiksi kevennyksen vuoksi visuaalisina elementteinä.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsiteltiin Southamptonin yliopiston Web Science -tutkimusalueeseen kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi semanttinen web, The Internet of Things, webin merkitys ja vaikutukset yhteiskuntaan, webin historia ja kehitys, verkostot ja verkostojen analysointi, turvallisuus ja rikollisuus verkossa, webin vaikutus demokratiaan, avoin data, web ja talous, Big Data sekä web työhaun tukena.

Kurssin tehtävät

Kurssilla oli jokaisen viikkokokonaisuuden jälkeen monivalintatesti, jonka avulla saattoi testata omaa oppimistaan. Lisäksi viimeisen viikon jälkeen seurasi loppukoe, josta saatu pistemäärä tallentui järjestelmään. Osallistujia myös kannustettiin osallistumaan keskustelualueilla käytyyn ajatustenvaihtoon.

Kurssilla oli myös yksi vertaisarviointiin perustuva tehtävä. Tämä toimi siten, että ensin osallistuja kirjoitti oman vastauksensa esitettyyn kysymykseen: What one thing would you try to improve about the Web, and how would you go about doing it? Tämän jälkeen Future Learn alusta arpoi sattumanvaraisesti kaksi osallistujakollegan vastausta, joita tuli kommentoida annettujen kriteerien puitteissa. Vastaavasti omaan tuotokseen tuli palautetta muilta osallistujilta.

Oppimiskokemuksia

Minulle positiivisena oppimisen tapana näyttäytyi videon ja tekstin yhdistelmä. Huolellisesti tehty, kiinnostavan ja innostuneen opettajan puhe avasi ensin asioita yleisellä tasolla, minkä jälkeen tekstillä asiaa käsiteltiin syvällisemmin. Tämän jälkeen keskusteluosiosta löytyi runsaasti muiden osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä aiheeseen liittyen.

Osallistujien välistä vuorovaikutusta näkyi jonkin verran keskusteluissa. Lisäksi Future Learn alustalla on mahdollista luoda yhteyksiä käyttäjien välille seuraamistoiminnon avulla, jolloin jatkossa voi seurata omien kontaktien toimintaa FL-alustalla.

Lähiopetukseen verrattuna oppiminen vaatii itseohjautuvuutta ja motivoitumista, omien aikataulujen suunnittelua ja päättäväisyyttä. Toisaalta tällainen ohjeellisesti aikataulutettu ja huolellisesti rakennettu kurssi tarjoaa myös joustavuutta, jos omia aikataluja tarvitsee muuttaa kesken kurssin. Laaja, kansainvälinen osallistujajoukko tuo aiheisiin monipuolisia näkökulmia esimerkiksi eri maiden lainsäädäntöön ja totuttuihin käytäntöihin liittyen.

Kurssin sisältö käsitteli runsaasti verkkoviestintää sekä verkon ja yhteiskunnan suhdetta. Sisällöt olivat minulle ammatillisesti kiinnostavia, koska työskentelen verkkoviestinnän parissa. Kurssin sisältö painottui teoriaan ja erilaisten käsitteiden avaamiseen ja analysointiin. Tämä oli itselleni sopiva painotus, koska työssäni toimin hyvin käytännönläheisesti verkkovälineitä hyödyntäen. Uskon, että voin soveltaa kurssilla oppimiani asioita sekä tästä MOOC-toteutuksesta havaitsemiani hyviä toimintatapoja.