MOOCien pedagogiikka ja sisältö – Alison

Käytetyt opetusmateriaalit

Suorittamissani MOOCeissa oli kahdenlaista opetusmateriaalia. Introduction to Marketing– ja Fundamentals of Project Management-kursseissa oli opetusmateriaalina käytetty dioja, joihin perehdyttiin itsenäisesti ja omassa tahdissa. Fundamentals of Marketing Your Business Online-kurssi puolestaan oli toteutettu lyhyinä videoina, jotka olivat kukin muutaman minuutin pituisia. Alisonin käyttämässä alustassa oli pääsivulla kurssin sisältö esitetty eräänlaisessa sisällysluettelossa tai rungossa. MOOCissa eteneminen näkyi vihreinä palloina kurssin rungossa. Kurssin pystyi jättämään kesken ja palaamaan myöhemmin takaisin, koska eteneminen tallentui automaattisesti alustaan. Kuva rungosta näkyy alla. Kunkin kurssin lopussa oli testi, jossa testattiin mitä kurssilla oli opittu. Testin sai suorittaa ties kuinka monta kertaan uudestaa ja oikeat vastaukset sai aina testin suorittamisen jälkeen. Niinpä oli helppoa tehdä testi uudelleen mikäli oli reputtanut testin, koska vastaukset olivat annettu kertaalleen. Itse en pitänyt kyseisiä testejä kovinkaan luotettavina osaamisen mittareina. Oppimisen kannalta olisi ollut hyödyllisempää, jos oppijan olisi itse pitänyt etsiä kurssimateriaalista oikeat vastaukset kysymyksiin.

Ainoat tehtävät, joita näissä suorittamissani MOOCeissa oli, olivat testeissä. Tehtävät olivat monivalintatehtäviä tai yhdistä oikea vaihtoehto-tyyppisiä tehtäviä. Suorittamissani MOOCeissa ei oltu tekemisissä toisten oppijoiden kanssa vaan ne suoritettiin omassa tahdissa, omissa oloissaan. Koin tämän kurjaksi, sillä olisin kaivannunt  ajatustenvaihtoa toisten oppijoiden kanssa. Toisaalta MOOCit olivat niin lyhyitä, että niissä olisi ollut vaikea järjestää käytännössä vuoropuhelua toisten oppijoiden kanssa. Tästä näkökulmasta ajateltuna suorittamani MOOCit muistuttivat hyvin pitkälti hyvin perinteistä opetustyyliä, jossa opettaja seisoo luokan edessä ja opettaa. Tässä tapauksessa opettaja vaan oli muuttunut kasvottomaksi koneeksi, joka eteni esityksissään eteenpäin. MOOCeissa tietysti on erona perinteiseen opetustyyliin se, että MOOCeja voi suorittaa vaikka keskellä yötä, joka puolestaan tuo opiskeluun joustavuutta, jota puolestaan perinteisessä opetuksessa ei juurikaan ole.

Itse en pitänyt dioja ainakaan noissa muodoissa kovinkaan miellyttävänä tapana opiskella. Dioja oli vaikea seurata niiden haasteellisen ulkoasun vuoksi. Sen sijaan pidin itse kovasti muutaman minuutin videopätkistä, joilla oli sekä kuvaa, että ääntä. Näitä oli huomattavasti miellyttävämpi seurata. Huomasin myös, että MOOCista, jossa oli video jäi asiat paremmin mieleen kuin niistä, joissa oli vaan pelkät diat.

Kurssien sisällöt

Kaksi kursseista käsitteli markkinointia ja yksi suorittamistani kursseista käsitteli projektijohtamista, erityisesti IT-alan yrityksen näkökulmasta. Introduction to Marketing käsitteli markkinoimmim perusteita varsin pintapuolisesti. Mikäli markkinointi ei ole aiemmin tuttu, on varmasti syytä ottaa jonkin toinenkin kurssi. Toinen markkinoinnin kursseista käsitteli puolestaan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Kurssi käsitteli lähes täysin Google-hakukoneen kautta tapahtuvaa mainontaa. Sen sijaan sosiaalisen median kautta tapahtuvaa markkinointia käsiteltiin vain parilla lauseella. Olin kurssin sisältöön vähän pettynyt, sillä oletin saavani vinkkejä sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinointiin, joka olisi omasta mielestäni ollut mielenkiintoisempi. Perehtyminen paremmin kurssiselosteeseen olisi varmaan auttanut emmakoimaan asiaa.

Fundamentals of Project Management käsitteli projektijohtamista IT-alan yrityksen näkökulmasta, mutta siitä nousi monia asioita, joita pystyin johtamaan suoraan tulevaan työhöni. Vaikka olen johtanut joitakin projekteja, auttoi kurssi selkeyttämään muutamia itsestään selvinä pitämiäni asioita.  Tulevaisuudessa varmasti Googlen kautta tapahtuvaa markkinointia lienee vaikea ohittaa, mikäli työskentelee vähänkään sellaisella alalla, jossa joutuu markkinoimaan jotakin. Yhteisöpedagogin työssä voisin kuvitella, että esim. jotain suurempaa tapahtumaa voisi markkinoida Googlen kautta.