Pedagogiikka ja sisältö – FutureLearn

Future Learn-alustalla toimivassa Introduction to Journalism-kurssissa opetusmateriaalina on videoluennot, -haastattelut ja artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa suoraan tehtävänannossa tai niihin on linkit. Kurssilla käsitellään laajasti journalismin peruskäsitteitä ja erilaisia tyylejä kirjoittaa artikkelia. Opetusmateriaali on mielestäni laadukasta ja luennoitsijat ja asiantuntijat ammattitaitoisia. Luennot ja haastattelut ovat saatavilla myös tekstitettyinä englanniksi, joten niitä on helppoa seurata ja tehtävänantojen kysymyksiin on helpompi löytää vastaukset videomateriaalista. Opetus on mielestäni suunnattu jonkin verran jo journalismia tekeville henkilöille ja sellaisia tuntuu paljon olevan osallistujissa. Koska kyseessä kuitenkin on ns. alkeiskurssi, niin asioita voisi käydä selkeämmin läpi.

Kurssi on jaettu kuuden viikon kokonaisuuksiin. Jokaisella viikolla on oma teemansa (esim. uutisteksti, mielipidekirjoitus). Eteneminen on loogista ja jo opittuja asioita hyödynnetään. Jokaisen viikon lopussa opiskelija vastaa kyselyyn liittyen viikon teemaan. Kysely ei vaikuta lopulliseen kurssin läpäisyyn. Kysymysten oikeat vastaukset on saatavilla heti. Loppukoe on samalla tavalla toteutettu.  Joillakin viikoilla palautetaan artikkeli tai muu kirjallinen tuotos, jonka toinen kurssilainen tai useampi arvioi annettujen kysymysten pohjalta. Myös lehtorit saattavat antaa palautetta. Parin viikon lopussa on mahdollisuus osallistua reaaliaikaiseen Google Hangout sessioon, jossa lehtorit vastaavat kurssilaisten kysymyksiin. Sessio on nähtävillä jälkikäteen YouTube-kanavalla.

Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja lehtoreiden kanssa tapahtuu keskustelupalstan avulla koko kurssin ajan. Lisäksi voi laittaa yksityisviestejä.  Palautteet tehtävistä tulevat vain asianosaisten tietoon.

Muiden opiskelijoiden palaute ja kommentit ovat mielenkiintoisia rakentavia ja antavat vinkkejä oman kirjoittamisen kehittämiseen. Jotkut tosin takertuvat kielioppiin ja sen korjaamiseen, mutta ymmärtävät kuitenkin tekstin sisällön.

Mielestäni tämä esimerkkinä käyttämäni kurssi on ollut tekemistäni MOOCeista kiinnostavin ja parhaiten toteutettu. Erilaisia opetus- ja oppimistapoja on käytetty monipuolisesti ja tekniikkaa on osattu hyödyntää.

 

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-journalism

Kommentit on suljettu.