MOOCien pedagogiikka ja sisältö – Alison

Käytetyt opetusmateriaalit

Suorittamissani MOOCeissa oli kahdenlaista opetusmateriaalia. Introduction to Marketing– ja Fundamentals of Project Management-kursseissa oli opetusmateriaalina käytetty dioja, joihin perehdyttiin itsenäisesti ja omassa tahdissa. Fundamentals of Marketing Your Business Online-kurssi puolestaan oli toteutettu lyhyinä videoina, jotka olivat kukin muutaman minuutin pituisia. Alisonin käyttämässä alustassa oli pääsivulla kurssin sisältö esitetty eräänlaisessa sisällysluettelossa tai rungossa. MOOCissa eteneminen näkyi vihreinä palloina kurssin rungossa. Kurssin pystyi jättämään kesken ja palaamaan myöhemmin takaisin, koska eteneminen tallentui automaattisesti alustaan. Kuva rungosta näkyy alla. Kunkin kurssin lopussa oli testi, jossa testattiin mitä kurssilla oli opittu. Testin sai suorittaa ties kuinka monta kertaan uudestaa ja oikeat vastaukset sai aina testin suorittamisen jälkeen. Niinpä oli helppoa tehdä testi uudelleen mikäli oli reputtanut testin, koska vastaukset olivat annettu kertaalleen. Itse en pitänyt kyseisiä testejä kovinkaan luotettavina osaamisen mittareina. Oppimisen kannalta olisi ollut hyödyllisempää, jos oppijan olisi itse pitänyt etsiä kurssimateriaalista oikeat vastaukset kysymyksiin.

Ainoat tehtävät, joita näissä suorittamissani MOOCeissa oli, olivat testeissä. Tehtävät olivat monivalintatehtäviä tai yhdistä oikea vaihtoehto-tyyppisiä tehtäviä. Suorittamissani MOOCeissa ei oltu tekemisissä toisten oppijoiden kanssa vaan ne suoritettiin omassa tahdissa, omissa oloissaan. Koin tämän kurjaksi, sillä olisin kaivannunt  ajatustenvaihtoa toisten oppijoiden kanssa. Toisaalta MOOCit olivat niin lyhyitä, että niissä olisi ollut vaikea järjestää käytännössä vuoropuhelua toisten oppijoiden kanssa. Tästä näkökulmasta ajateltuna suorittamani MOOCit muistuttivat hyvin pitkälti hyvin perinteistä opetustyyliä, jossa opettaja seisoo luokan edessä ja opettaa. Tässä tapauksessa opettaja vaan oli muuttunut kasvottomaksi koneeksi, joka eteni esityksissään eteenpäin. MOOCeissa tietysti on erona perinteiseen opetustyyliin se, että MOOCeja voi suorittaa vaikka keskellä yötä, joka puolestaan tuo opiskeluun joustavuutta, jota puolestaan perinteisessä opetuksessa ei juurikaan ole.

Itse en pitänyt dioja ainakaan noissa muodoissa kovinkaan miellyttävänä tapana opiskella. Dioja oli vaikea seurata niiden haasteellisen ulkoasun vuoksi. Sen sijaan pidin itse kovasti muutaman minuutin videopätkistä, joilla oli sekä kuvaa, että ääntä. Näitä oli huomattavasti miellyttävämpi seurata. Huomasin myös, että MOOCista, jossa oli video jäi asiat paremmin mieleen kuin niistä, joissa oli vaan pelkät diat.

Kurssien sisällöt

Kaksi kursseista käsitteli markkinointia ja yksi suorittamistani kursseista käsitteli projektijohtamista, erityisesti IT-alan yrityksen näkökulmasta. Introduction to Marketing käsitteli markkinoimmim perusteita varsin pintapuolisesti. Mikäli markkinointi ei ole aiemmin tuttu, on varmasti syytä ottaa jonkin toinenkin kurssi. Toinen markkinoinnin kursseista käsitteli puolestaan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Kurssi käsitteli lähes täysin Google-hakukoneen kautta tapahtuvaa mainontaa. Sen sijaan sosiaalisen median kautta tapahtuvaa markkinointia käsiteltiin vain parilla lauseella. Olin kurssin sisältöön vähän pettynyt, sillä oletin saavani vinkkejä sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinointiin, joka olisi omasta mielestäni ollut mielenkiintoisempi. Perehtyminen paremmin kurssiselosteeseen olisi varmaan auttanut emmakoimaan asiaa.

Fundamentals of Project Management käsitteli projektijohtamista IT-alan yrityksen näkökulmasta, mutta siitä nousi monia asioita, joita pystyin johtamaan suoraan tulevaan työhöni. Vaikka olen johtanut joitakin projekteja, auttoi kurssi selkeyttämään muutamia itsestään selvinä pitämiäni asioita.  Tulevaisuudessa varmasti Googlen kautta tapahtuvaa markkinointia lienee vaikea ohittaa, mikäli työskentelee vähänkään sellaisella alalla, jossa joutuu markkinoimaan jotakin. Yhteisöpedagogin työssä voisin kuvitella, että esim. jotain suurempaa tapahtumaa voisi markkinoida Googlen kautta.

 

MOOC:ien tekniikka ja talous – Alison

Pari sanaa käytettävyydestä ja teknisestä toimivuudesta

Tänän mennessä olen osallistunut ainoastaan Alisonin MOOCeihin. Palveluun kirjautuminen oli simppeliä, sillä vaihtoehtoja on monta. Alusta on myös yksinkertainen käyttää. Kurssin alussa on kurssirunko, jonka kautta pääsee etenemään kuhunkin kurssin osioon. Tässä rungossa näkyy myös eteneminen. Jo suoritetut osiot näkyvät vihreinä neliöinä otsikon edessä. Navigoiminen ohjelmassa on helppoa. Kunkin otsakkeen alta löytyi dia, jossa esitettiin aiheen keskeinen sisältö. Siihen se helppous sitten päättyikin. Aluksi helpolta vaikuttanut alusta aiheutti paljon harmaita hiuksia. Diasta toiseen siirtyminen oli hankalaa, koska diojen välissä esitettiin mainos. Tämä teki kurssissa etenemisen hitaaksi. Introduction to Marketing  ja Fundamentals of Project Management oli toteutettu diasarjoina. Diojen ulkoasu oli haasteellinen sillä taustan väriksi oli valittu vaalean sininen ja teksi oli kirjoitettu suhteellisen pienellä fontilla ja riviväli oli turhankin tiuha.  Jos näyttöä suurensi muuttui alareunan mainos häiritsevän suureksi. Alareunan mainosta ei saanut kokonaan poistettua vaikka siihen tarjottiin mahdollisuus. Ruudun alareunassa oli painike, josta mainoksen pystyi poistamaan ja valitsemaan valikosta syyn miksi mainos poistettiin. Mainos siis kyllä lähti pois, mutta tilalle jäi tyhjä valkoinen laatikko, jossa oli Googlen ohje käydä muuttamassa mainostuksen asetuksia. Kun dioissa siirtyi eteenpäin mainos ilmestyi takaisin. Alla olevassa kuvassa esimerkki yhdestä kurssin sivusta.

kristillinen

 

Fundamentals of Marketing Your Business Online -kurssi puolestaan oli toteutettu videoina. Etusivulla oli samanlainen valikko kuin aiemmissakin kursseissa, mutta valikon kautta avautui muutaman minuutin pituisia videoita. Videot olivat kohtalaisesti toteutettuja ja niiden seuraaminen oli suhteellisen vaivatonta. Ongelmaksi kuitenkin muodostui kuitenkin tekniset ongelmat. Koetin alkuun katsoa videoita tabletillani, mutta ohjelma kaatui monta kertaa ja niinpä vaihdoin käyttämään kannettavaani. Videoiden pyörimisessä oli ongelmia myös kannettavalla, jolla olen aiemmin katsonut mm. Netflixiä, Katsomoa ja muita vastaavia palveluita ilman ongelmia. Tekniset ongelmat hidastivat etenemistä ja aiheuttivat ajoittaista tuskastumista kurssiin. 4 tunnin tahkoamisen jälkeen sain lopulta kurssin suoritettua. Koetin ottaa myös yhteyttä Alisonin tekniseen tukeen kun en saanut videoita toimimaan, mutta näihin päiviin mennessä en ole saanut kysymyksiini vastausta.

Kaikkien MOOCien lopussa oli myös testit, joissa testattiin opittuja asioita. Näissä testeissä oli monivalintakysymyksiä tai vastaukset piti laittaa oikeaan järjestykseen. Testistä piti saada oikein tietty määrä oikeita vastauksia, jotta testin läpäisi. Mikäli testiä ei ensimmäisellä kerralla päässyt läpi, pystyi vastaukset käymään läpi ja katsoa oikeat vastaukset. Toisella testikierroksella oli samat kysymykset, mutta eri järjestyksessä. Kun oikeat vastaukset oli kertaalleen annettu, oli aika helppo läpäistä testi uusintakierroksella. Osaamisen testaamisena ei mielestäni kyseinen menetelmä oli kovinkaan luotettava. Kyseisellä mallilla testataan lähinnä sitä, kuinka hyvin ihminen muistaa kertaalleen annetut oikeat vastaukset.

Maksulliset ominaisuudet ja ansaintalogiikka

Kaikki tähän mennessä käymämi MOOCit ovat olleet maksuttomia. Maksuttomuus on taattu lukuisilla mainoksilla. Lisäksi jokaisesta käymästäni MOOCista oli mahdollisuus tilata maksullinen diplomi, jonka hinta vaihtelee 21€-37€ välillä riippuen siitä millaisessa muodossa diplomin tilasi.  Kuten jo tuolla aiemmin mainitsin koin mainokset ajoittain hyvin häiritseviksi. Varsinkin Fundamentals of Project Management-kurssissa, jossa diojen ulkoasu oli muutenkin haasteellinen. Mikäli diojen kokoa suurensi myös mainosten koko suureni. Dioja suurentaessa mainosten koko muuttui häiritseviksi. Kaikki kurssit oli saatavina myös maksullisina. Maksullisissa versioissa mainoksia ei olisi ollut. Näin jälkikäteen ajateltuna kurssien sisällöt olivat sen verran kevyitä, että en näe niistä maksamisessa järkeä. Pohdin maksullisen version hankkimista ensimmäisen MOOCin kohdalla kun mainokset hidastivat etenemistä, mutta tulin harkinnan jälkeen tulokseen, että mielummin katselen mainoksia kuin maksan sisällöistä.

MOOCien ero perinteisiin opetusmenetelmiin

Vaikka välillä MOOCien suorittamisessa olikin teknisiä tai muita haasteita koin MOOCit itselleni sopivaksi tavaksi opiskella. MOOCit mahdollistivat opiskelun itselle sopivana aikana ja itselle sopivissa jaksoissa. Kaikissa Alisonin MOOCeissa eteneminen kirjautui automaattisesti ja pysyi tallennettuna alustassa. Näin kursseihin pystyi palaamaan palaamaan myöhemmin ilman, että tarvitsi etsiä sitä kohtaa, johon oli aiemmin jäänyt. Juuri tuo joustavuus ajankäytössä tekee MOOCeista käyttökelpoisen tavan oppia uusia asioita. Olen itse monimuoto-opiskelija ja näkisin, että monimuoto-opetuksessa MOOCeista olisi suuri hyöty. Opiskelijat voisivat suorittaa opintoja omaan tahtiinsa. Esimerkiksi yhteisöpedagogin tutkinnossa voitaisi MOOCeja hyödyntää monissa opintokokonaisuuksissa, joko koko kurssin kattavana suorituksena tai osana jotain opintokokonaisuutta. Omalla kurssillani on opiskelijoita melko laajalta alueelta ja MOOCien avulla voitaisi korvata lähiopetuksen tarvetta ja lähijaksojen aikana voitaisi aika käyttää esim. ryhmätöiden tekemiseen. Näenkin MOOCien käytön lisääntyvän tulevaisuudessa ainakin yhteisöpedagogin koulutuksessa.

Tekniset vaatimukset ja MOOCien suorittamisessa käytetyt laitteet

MOOCien suorittamiseen käytin omaa kannettavaa tietokonettani ja tablettia. Sekä Introduction to Marketing että Fundamentals of Project Management toimivat hyvin myös tabletissa. Sen sijaan MOOCia Fundamentals of Marketing Your Businessa Online tabletti ei jaksanut pyörittää, vaan siinä olevat videot kaatuivat kerta toisensa jälkeen. Samassa MOOCissa oli teknisiä ongelmia myös kannettavassa. Jostain syystä videot takkuilivat myös kannettavalta. Koitin kysyä vinkkejä myös Alisonin tekniseltä tuelta, mutta vastausta ei ole vieläkään kuulunut.

MOOCeihin osallistuminen ei vaatinut mielestäni suuria teknisiä taitoja. Toisin sanoen MOOCien suorittaminen Alisonin alustassa tuskin jää taidoista kiinni. Vaikkei kysessä ehkä olekaan tekninen vaatimus mainitsen sen kuitenkin tässä yhteydessä. Fundamentals of Project Management käsitteli projektien hallintaa IT-alalla ja kun alan sanasto on suomeksikin vierasta niin selvitytyminen englanninkielisestä opetusmateriaalista oli ajoittain haastavaa, mutta samalla mielenkiintoista. Ainakin sanavarastoon tuli paljon uusia englanninkielisiä sanoja.

Ensitunnelmia Mooceista

Alkutunnelmat

Päätin aloittaa Mooceihin tutustumisen heti sillä ne vaikuttivat mielenkiintoisilta. Olen tähän mennessä osallistunut kahteen Alisonin MOOC:iin: Introduction to Marketing (http://alison.com/courses/Introduction-to-Marketing) ja Fundamentals of Marketing Your Business Online (http://alison.com/courses/Fundamentals-of-Marketing-Your-Business-Online). Lisäksi olen aikeissa suorittaa kaksi Alisonin projektijohtamiseen liittyvää kurssia.

Jo ennen osallistumistani ensimmäiseen tapaamiseen oli selvää mitkä kurssit ainakin suoritan, mutta selaillessani eri palveluntarjoajien valikoimia löysin joukon muitakin mielenkiintoisia kursseja. Ongelmana on kuitenkin se, etten saa niitä mielenkiintoisia kursseja mitenkään liitettyä omiin opintoihin vaikka kuinka yrittäisin vääntää, vaikka toisaalta OpenLearningin Introduction to Wines kuulostaa melko hyvältä vapaavalintaiselta kurssilta. Lisäksi myös käytettävissä oleva aika asettaa rajoitteensa mukavien kurssien valintaan.   Tätä artikkelia kirjoittaessa löysin myös kaksi uutta kurssia, jotka soveltuvat opinto-ohjelmaani ja jotka hyödyttävät minua varmasti myös tulevaisuudessa.

Kurssit, joita on tarkoitus suorittaa hankkeen aikana

Kuten, jo aiemmin mainitsin olen jo suorittanut kaksi Alisonin kurssia. Nämä eivät kuitenkaan yksinään riitä Yhteisöviestinnän ja Markkinoinnin kurssin opintopisteiden suorittamiseen. Niinpä etsiskelin lisäää kursseja ja törmäsin kahteen mielenkiintoiseen MOOC:iin OpenLearningin sivuilla. Suoritan vielä markkinointiin liittyvät kurssit: https://www.openlearning.com/courses/BUS832911 ja https://www.openlearning.com/courses/BUS876597

Projektitoiminnan 5op kurssin osana suoritan seuraavat kurssit:  http://alison.com/courses/Introduction-to-Project-Management-1 ja http://alison.com/courses/Diploma-in-Project-Management

Rekisteröityminen

Alisonin kursseille rekisteröityminen oli helppoa. Vaihtoehtona oli reiksteröityä Googlen, Facebookin tai Yahoon tilien avulla tai sitten voimassa olevan sähköpostin avulla, joka siis itse valitsin vaihtoehdoksi. Palveluntarjoaja lähetti sähköpostiin linkin, joka avulla rekisteröityminen vietiin loppuun. Homma oli varsin simppeli eikä vaatinut mitään erityistaitoja.

Kokonaiskuva kurssin tavoitteista

En varsinaisesti perehtynyt kurssin kuvauksiin ja tavoitteisiin ennen kurssien aloittamista, mikä tuottikin sitten Fundamentals to Marketing Your Business Online-kurssin kohdalla melkoisen pettymyksen. Olin odottanut enemmän tietoa some-markkinoinnista ja siksi olikin pettymys kun kurssi käsittelikin Googlen hakukoneen kautta tapahtuvaa markkinointia. Molemmat kurssit olivat melko tiiviitä paketteja ja sisälsivät olennaisen tiedon kyseisistä aiheista. Mikäli on hakemassa laajempaa kuvaa markkinoinnista kannattaa ehkä suorittaa rinnalla myös muita aiheeseen liittyviä kursseja.

Vieras kieli

Itselleni opinnot englanniksi eivät ole kovinkaan haastavia sillä olen aikanaan työelämässä käyttänyt englantia työkielenä. Kuitenkin huomasin, että kurssit vaativat eritysen paljon keskittymistä, koska oli ymmärrettävä kaikki mitä sanottiin. Siksi yhden päivän aikana ei jaksanut suorittaa useampaa lyhyttä kurssia.