Etäoppimassa

Opiskelijoiden kokemuksia moderneissa etäoppimisympäristöissä

Sanna Arminen

Kirjoittajan artikkelit

Pedagogiikka ja sisältö – FutureLearn

Future Learn-alustalla toimivassa Introduction to Journalism-kurssissa opetusmateriaalina on videoluennot, -haastattelut ja artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa suoraan tehtävänannossa tai niihin on […]

Sanna Arminen, marraskuu 29, 2014

Future Learnin käytettävyys

Future Learn vaikutti alusta asti selkeältä alustalta. Future Learn vaatii erillisten tunnusten luomisen ja kirjautumisen. Suoritin siis Introduction to Journalism-kurssin, […]

Sanna Arminen, marraskuu 28, 2014

Alkutunnelmat MOOCista

Aloitin noin viikko sitten elämäni ensimmäisen MOOC-kurssin. Valitsin Distanssi-hankkeen tarjoamista vaihtoehdoista Futurelearnin tarjoaman Introduction to Journalism-kurssin. Kurssin järjestäjänä toimii Strathclyden […]

Sanna Arminen, lokakuu 8, 2014