Pedagogiikka ja sisältö – FutureLearn

Future Learn-alustalla toimivassa Introduction to Journalism-kurssissa opetusmateriaalina on videoluennot, -haastattelut ja artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa suoraan tehtävänannossa tai niihin on linkit. Kurssilla käsitellään laajasti journalismin peruskäsitteitä ja erilaisia tyylejä kirjoittaa artikkelia. Opetusmateriaali on mielestäni laadukasta ja luennoitsijat ja asiantuntijat ammattitaitoisia. Luennot ja haastattelut ovat saatavilla myös tekstitettyinä englanniksi, joten niitä on helppoa seurata ja tehtävänantojen kysymyksiin on helpompi löytää vastaukset videomateriaalista. Opetus on mielestäni suunnattu jonkin verran jo journalismia tekeville henkilöille ja sellaisia tuntuu paljon olevan osallistujissa. Koska kyseessä kuitenkin on ns. alkeiskurssi, niin asioita voisi käydä selkeämmin läpi.

Kurssi on jaettu kuuden viikon kokonaisuuksiin. Jokaisella viikolla on oma teemansa (esim. uutisteksti, mielipidekirjoitus). Eteneminen on loogista ja jo opittuja asioita hyödynnetään. Jokaisen viikon lopussa opiskelija vastaa kyselyyn liittyen viikon teemaan. Kysely ei vaikuta lopulliseen kurssin läpäisyyn. Kysymysten oikeat vastaukset on saatavilla heti. Loppukoe on samalla tavalla toteutettu.  Joillakin viikoilla palautetaan artikkeli tai muu kirjallinen tuotos, jonka toinen kurssilainen tai useampi arvioi annettujen kysymysten pohjalta. Myös lehtorit saattavat antaa palautetta. Parin viikon lopussa on mahdollisuus osallistua reaaliaikaiseen Google Hangout sessioon, jossa lehtorit vastaavat kurssilaisten kysymyksiin. Sessio on nähtävillä jälkikäteen YouTube-kanavalla.

Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja lehtoreiden kanssa tapahtuu keskustelupalstan avulla koko kurssin ajan. Lisäksi voi laittaa yksityisviestejä.  Palautteet tehtävistä tulevat vain asianosaisten tietoon.

Muiden opiskelijoiden palaute ja kommentit ovat mielenkiintoisia rakentavia ja antavat vinkkejä oman kirjoittamisen kehittämiseen. Jotkut tosin takertuvat kielioppiin ja sen korjaamiseen, mutta ymmärtävät kuitenkin tekstin sisällön.

Mielestäni tämä esimerkkinä käyttämäni kurssi on ollut tekemistäni MOOCeista kiinnostavin ja parhaiten toteutettu. Erilaisia opetus- ja oppimistapoja on käytetty monipuolisesti ja tekniikkaa on osattu hyödyntää.

 

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-journalism

Future Learnin käytettävyys

Future Learn vaikutti alusta asti selkeältä alustalta. Future Learn vaatii erillisten tunnusten luomisen ja kirjautumisen. Suoritin siis Introduction to Journalism-kurssin, sain kurssin päätökseen noin viikko sitten, pari viikkoa myöhemmin kuin se oikeasti päättyi.

Valikot ovat selkeät ja niiden käyttöön opastetaan. Kurssipohja on teknisesti sujuva, kurssit on jaettu viikon kokonaisuuksiin. Jos kurssi on parhaillaan menossa, tulevat viikot eivät ole etukäteen nähtävissä. Valikoissa on helppo siirtyä omalle kurssille ja löytää listaus tehtävistä, jotka tulee tehdä tai on jo tehty.

Mielestäni kurssille ilmoittautuessa eikä muussakaan yhteydessä ollut mainintaa, että kurssin suorittamisesta saatava todistus on maksullinen. Tämä oli itselleni vähän ikävä yllätys. Mutta toisaalta videoiden tai luentojen välissä ei tarvinnut katsella mainoksia, joten maksan ihan  mielelläni todistuksesta pari kymppiä. Kurssi oli kuitenkin sisällöltään laadukkaasti toteutettu ja tarjolla oli monien asiantuntijoiden tietämys ja kokemus journalismista.

Kurssin suorittaminen ei vaatinut suuria teknisiä resursseja, Toimiva nettiselain riittää. Lisäksi Future Learniin pääsi kirjautumaan myös älypuhelimella ja tabletilla. Itse luin saapuneita kommentteja puhelimen avulla.

Verkkokurssit ja MOOCit ovat mielestäni hyviä tapoja oppia, kun halauaa tehdä omaan tahtiin. Silloin, jos on tarvetta palata johonkin aiempaan sisältöön, MOOCeissa se on helppoa, koska kurssin koko aiempi sisältö on käytettävissä.  Introduction to journalism tukee mielestäni myös ajatusta siitä, että ihminen oppii eri tavalla. Luentojen ja haastattelujen sisältö oli saatavilla myös kirjallisessa muodossa tiivistettynä.  Tämän takia oli mielestäni helppo seurata opetusta vieraalla kielellä. Kurssilaisten välistä vuorovaikutusta oli paljon keskustelupalstalla ja kommentit artikkeleista rakentavia. Perinteisessä oppimisessa ei voi yleensä palata johonkin luennoitsijan sanomiseen enää jälkikäteen.

 

Alkutunnelmat MOOCista

Aloitin noin viikko sitten elämäni ensimmäisen MOOC-kurssin. Valitsin Distanssi-hankkeen tarjoamista vaihtoehdoista Futurelearnin tarjoaman Introduction to Journalism-kurssin. Kurssin järjestäjänä toimii Strathclyden yliopisto Skotlannista. Eniten arvelutti, kuinka selviydyn kokonaan englanniksi tapahtuvasta opetuksesta. Joillakin luennoitsijoilla on lisäksi melko vahva aksentti.

Ensimmäinen viikko sujui hienosti. Sain ”välitestistä” täydet pisteet. Toisen viikon tehtävistä on seuraavana vuorossa lyhyen uutistekstin kirjoittaminen. Sitä tulevat arvioimaan  kurssin opettajat sekä muut kurssilaiset. Jokaiseen tehtävään liittyy kommentointi ja ”keskustelu” kurssilaisten kesken. Lisäksi viikon lopuksi on monivalintatesti, jonka avulla voit tsekata, mitä on jäänyt mieleen viikon aiheesta.

Tehtäviä on viikossa aika paljon (ensimmäisellä viikolla 29, toisella 21), mutta toki osa on lyhyitä videoclippejä tai artikkeleita. Asiat on helppoa omaksua ja niihin voi tarvittaessa palata myöhemmin. Tästä syystä kurssin voi aloittaa edelleen, mukaan ehtii vielä.

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-journalism