Opiskelijoiden onnistunut ensimmäinen kokoontuminen Metropoliassa

mooc1

 

Metropolian Hämeentie 153:n ATK-tilaan kokoontui keskiviikkona 8.10. kymmenkunta opiskelijaa, jotka haluavat suorittaa erinäköisiä opintojaksoja Distanssi-hankkeen kautta MOOCina. Ensimmäisessä tapaamisessa klo 10-14 välillä Distanssi-hankkeen työntekijät sekä siitä kiinnostuneet opiskelijat esittelivät itsensä. Distanssin projektipäällikkö Tuomas Korkalainen pyysi kaikkia kertomaan itsensä esittelyn ohella juuri syömänsä aamupalan koostumuksen. Esittelyn lopuksi todettiin, että MOOCeja suorittamaan oli saapunut terveellisiä elämäntapoja noudattava opsikelijajoukko, sillä kukaan osallistujista  ei ollut aloittanut päiväänsä tuopillisella olutta.

Opiskelijoita oli sekä Metropoliasta että HUMAKista ja erilaisista koulutusohjelmista. Päivän aikana käytiin läpi minkälaisia opintojaksoja opiskelijat aikoivat suorittaa, Distanssi-opiskelun työskentelytapoja sekä MOOC-opiskelun ideaa.

Jotkut opiskelijoista olivat jo aloittaneet MOOCin kanssa työskentelemisen, ja toiset etsivät tapaamisen aikana opintojaksonsa sisällöille sopivia MOOCeja. MOOCeja löytyy useilta eri nettisivuilta ja tahoilta kuten MOOC.fi, Coursera, EdX, Stanford Online, Udacity, Alison.com sekä Open Learning, joten tarjontaa tuntui olevan välillä liikaakin. Lisäksi opiskelijoille esiteltiin MOOC-alustojen arviointityö sekä projektisuunnittelija Markku Tähtinen opetti meitä käyttämään Word Press-julkaisujärjestelmää.

Opiskelijoille luotiin oma suljettu Facebook-ryhmä, johon he lisäsivät omat tiedostonsa, joissa on suunnitelmat opintojakson suorittamiselle. Opiskelijoiden on tarkoitus myös arvioida MOOCien suorittamisen edistymistä sekä niiden toimivuutta Distanssi-hankkeen Etäoppimassa-blogiin.

Opiskelijat vaikuttivat menevän kiinnostuneina kohti heille uutta MOOC-maailmaa. Innostusta alkoi syntyä, kun sopivia MOOCeja löytyi ja sitä kautta opintojaksojen suorittaminen alettiin saada suuntaa ja rakennetta.

 

Aleksi Salmela, viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija Distanssi-hankkeessa

Kommentit on suljettu.