Pedagoginen näkökulma ja sisältö – Alison

Suorittamani MOOCin opetus keskittyi yllättäen oikeastaan pelkästään Googlen tarjoamiin verkkomarkkinointituotteisiin. Fundamentals of Marketing Your Business Online -nimellä kulkevan kurssin kuvauksesta sain käsityksen enemmän yleiseen tasoon keskittyvästä verkkomarkkinoinnin peruskurssista.

Kurssin aluksi käytiin muutaman videopätkän verran läpi verkkomarkkinoinnilla vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen sisältö painottui kurssin loppuajaksi Googlen työkaluihin, lähinnä Google AdWordsiin. Olisin toivonut sisällön pitäytyvän yleisellä tasolla vähän pidempään, AdWordsin pariin siirryttiin liian nopeasti ottaen huomioon, että kurssille tulevat opiskelijat ovat lähtötasoltaan alkumetreillä markkinointiasioissa.

Kurssin ainoa konkreettinen tehtävä oli kurssin loppukoe. Se toteutettiin kolmenkymmenen kysymyksen monivalintatehtävänä, jonka läpäistäkseen oli tehtävistä saatava 80% oikein.

Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus jäi valitsemallani kurssilla suurelta osin toteutumatta. Ongelma lienee sama kaikilla vapaan aikataulun kursseilla, ymmärrettävistä syistä. Vuorovaikutus rajoittui lähinnä muiden opiskelijoiden kommenttien lukemiseen ja omien kommenttien kirjoittamiseen.

Yleiskuvana kurssin opetusmateriaali on hyvin tuotettua. Opetusvälineenä käytettävät videot ovat tiivitä ja hyvin jäsenneltyjä. Kielimuuri ei myöskään muodosto ongelmaksi, englanninkieliset videot ovat erittäin helppoja seurata.

Kiritiikkiä kurssista tulee lähinnä opetuksen sisällöstä ja Alison -palveluntarjoajan ansaintalogiikkaan liittyvistä valinnoista. Kuten aiemmassa blogissani totesin, Alisonin sivusto on käytettävissä ilmaiseksi, mikäli hyväksyy mainosbannereiden näkymisen sivulla ja opetusvideoiden alussa. Google AdWordsin ominaisuuksia hehkuttavia opetusvideoita seuratessa näytöllä näkyy väistämättä ainakin kolme Googlen generoimaa mainoskenttää. Videota ei saa ainakaan ilmaisversiossa laajennettua koko näytölle, joten mainosbannereiden näkemiseltä ei voi välttyä. Välillä tuntuu, että koko sivuston näkymä on yksi suuri Googlen mainokyltti.

Toinen kritiikin kohde liittyy kurssin sisältökuvaukseen osallistumispäätöstä tehdessä. Kurssi oli lopulta jonkin verran kevyempi sekä oppisisällöltään että työmäärältään kuin olin aloittaessani kuvitellut. Kurssin suorittamisen vaatimasta ajasta olisi hienoa olla tarjolla edes jonkinlainen arvio.

Fundamentals of Marketing Your Business Online oil lopulta hyödyllinen ja tehokas kurssi Googlen AdWordsin käyttöön. Kurssin sisällön pohjalta osaan nyt avata AdWords-tilin, luoda kampanjoita ja mainoksia, ja jopa miettiä mainosteni sisältöä kohderyhmän kautta.

Alison.com käyttökokemuksia

Alisonin palvelussa MOOCien suorittaminen onnistui teknisestä näkökulmasta pienten alkuhankaluuksien jälkeen hyvin. Opetusmateriaalina toimivat videot latautuvat hyvin ja ovat tekniseltä toteutukseltaan riittävän tasokkaita.

Kurssia aloittaessani hankaluuksia aiheutti selainvalinta. Kirjauduin palveluun aluksi Safari-selaimella, mutta varsinaisen kurssin videoita ei Safarilla päässyt katsomaan. Selain ohjautui videolinkkiä avatessa syystä tai toisesta aina takaisin kurssin aloitussivulle.

Seuraava selainkokeilu oli Google Chrome. Videoita pääsi kyllä katsomaan Chromella, mutta jostakin syystä en saanut Chromen block pop-up -toimintoa toimimaan Alisonin palvelussa oikein. Käytännössä jokainen klikkaus minne tahansa sivustolla aiheutti aina joko uuden selainikkunan aukeamisen, ponnahdusikkunamainoksen ilmestymisen, tai parhaassa tapauksessa molemmat. Efekti oli todella ärsyttävä.

Safarin ja Chromen pettymysten jälkeen vaihdoin Firefoxiin. Firefoxilla palvelu toimikin kuin ajatus, ei tietoakaan pop-upeista tai sivuston navigaation toimintaongelmista.

Alisonin sivuston omien tietojen hallinta perustuu My Account -nimellä kulkevaan varsin perusmalliseen valikkoon, josta kuitenkin löytyy kaikki tarvittava. Valikosta löytyy käyttäjätietojen lisäksi lista suoritetuista ja kesken olevista kursseista, sekä vaihtoehdot oman käyttäjätilin päivittämisestä maksulliseen versioon, joka poistaa näkyvistä sivustolla vahvasti esillä olevat kaupalliset tiedotteet. 30€ poistaa mainokset opetusvideoiden alusta, 75€ hoitaa myös sivuston mainosbannerit näkymättömiin. Molemmat maksut pitävät tilin mainoksettomana vuoden ajan.

Toinen sivuston maksullinen palvelu on kurssitodistukset. Mikäli et kurssin suorittamisen jälkeen halua tyytyä esittelemään kurssitodistustasi sivuston käyttäjäprofiilista, voit tilata Alisonilta paperisen version hintaan 27€, tai kehystetyn mallin hintaan 37€. Tarjolla on myös kurssitodistus printattavana pdf-tiedostona hintaan 21€.

MOOC opetusmetodina tuntui toimivalta varsinkin oppisisältöjen ollessa varsin nettikeskeisiä. Oma opiskeluni liittyi verkkoviestintään ja markkinointiin, ja olikin näppärää kuunnella opetusta yhdessä selain tabissa, ja pitää samalla toisella selaimella tai tabeilla auki käsiteltäviin asioihin liittyviä sivustoja.

Alisonissa opiskelu on tekniseltä vaativuudeltaan varsin matalan kynnyksen toimintaa. Opetusvideot avautuvat selainikkunaan, samoin tehtävien dialogityylinen monivalintaikkuna. Kunhan selainvalinta on oikea ja asetukset kohdallaan, ei homman pitäisi olla juurikaan Youtube-videon etsimistä ja katsomista haastavampaa.

Käyttöalustoina testasin läppäriä ja tablettia, molemmilla homma toimi mukavasti. Kännykällä en tullut palvelua testanneeksi, mutta kuvittelisin ainakin opetusvideoiden katselemisen onnistuvan periaatteessa älypuhelimellakin ihan mukavasti. Kuulokkeet lienevät ainoa tarvittava lisävaruste jos ideana on ottaa kännykkäopiskelulla hyöty irti vaikkapa bussi-, tai junamatkasta.

Ensikosketus MOOC-opintoihin

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Irlantilaisen Alison -palveluntarjoajan kurssi Fundamentals of Marketing Your Business Online. Ensikosketuksen perusteella MOOC-opintojen hyvät puolet liittyvät opintojen joustavuuteen. Kursseja on tarjolla runsaasti, ja vaikka useimmille kursseille on luotu selkeä suoritusaikataulu, on opetukseen mahdollista hypätä mukaan kurssista riippuen muutamiakin viikkoja varsinaisen aloitusajankohdan jälkeen. Lisäksi tarjolla on avoimen aikataulun kursseja, kuten Fundamentals of Marketing Your Business, jonka opiskelija voi aloittaa milloin haluaa ja suorittaa parhaiten sopivalla aikataululla.

MOOC-opintojen aloitusta hankaloitti ylitsevuotava ja vaikeasti jäsennettävä määrä opetustarjontaa. Kurssien kuvaukset ovat varsin vapaamuotoisia, eikä useimpien palveluntarjoajien kuvauksista löydy kovinkaan tarkkoja määreitä esimerkiksi kurssin sisältämien opintojen laajuudesta. Kurssien kuvaukset harvoin antavat myöskään tarkkaa kuvaa kurssin sisältämistä aihealueista. Kuvausten ylimalkaisuus hankaloittaa juuri omiin tarpeisiin sopivan kurssin löytämistä.

Alisonin järjestelmään kirjautuminen onnistuu monin eri tavoin. Tarjolla on kirjautuminen Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yahoo-, tai Windows Live -tilin avulla. Mahdollista on myös luoda käyttäjätunnus antamalla sähköpostiosoite ja salasana. Kokeilin kirjautumista onnistuneesti Google-tilillä, Facebook-login antoi virheviestin “App Not Setup: the developers of this app have not set up this app properly for Facebook Login.”

Muutamia suomalaisia toimijoita lukuun ottamatta MOOC-opintojen kielenä on englanti. Ainakin Fundamentals of Marketing Your Business -kurssin materiaalit ovat selkeää ja helposti seurattavaa kieltä, joten varsinaista kielimuuria MOOC-opintojen aloittamiseen ei muodostu. Ongelmia saattaa syntyä syväluotaavampien opintokokonaisuuksien yhteydessä, mutta “Fundamentals of…” -tyylisten kurssien sanasto pitäytyy mukavasti yleiskielen tasolla.

MOOCeja tarjoavat nykyään useat kansainvälistä toimintaa harjoittavat yliopistot. Lisäksi alalla on verkko-oppimiseen erikoistuneita pelkkiä MOOCeja tarjoavia yrityksiä, joiden rahoitus ilmeisesti perustuu osittain maksullisiin tutkintotodistuksiin, osittain mainostilan myyntiin. Alkukosketuksen perusteella MOOC-opintojen yhdistäminen korkeakouluopintoihin tuntuu ongelmalliselta nimenomaan opintojen sisällön ja laajuuden hahmottamisen näkökulmasta. Oppilaitokselle jää suuri vastuu perehtyä oppilaan valitsemien kurssien sisältöihin, jotta suoritettavan opintokokonaisuuden syvyys ja työmäärä pystyttäisiin arvioimaan järkevästi suhteessa esimerkiksi oppilaitoksen tarjoamaan kontaktiopetukseen.

Osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakouluorganisaatioiden näkökulmasta MOOC-opintojen hyväksyminen osaksi opintoja on epäilemättä houkuttelevaa, koska opiskelijoiden suorittamista opintopisteistä ei koidu organisaatiolle minkäänlaisia kuluja. Vastaan tuleekin lähinnä eettinen näkökulma. Pystyykö korkeakouluorganisaatio mitenkään seuraamaan ja kontrolloimaan opittuja asiasisältöjä, vai onko oleellista lähinnä kirjattavien opintopisteiden lukumäärä?