Ensikosketus verkkokurssien maailmaan

Halusin suorittaa verkkokurssin liittyen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, koska teen parhaillaan opinnäytetyötäni, joka liittyy näihin aihealueisiin. Opintojakson alussa saimme paljon erilaisia vaihtoehtoja palvelujen tarjoajista sekä mahdollisista suoritettavista verkko-opinnoista. Kurssien vertailu ja valitseminen oli vaikeaa, koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta MOOC-opiskelusta ja tarjontaa oli paljon. Lopulta päädyin FutureLearning -sivuston SouthHamptonin yliopiston tuottamaan kurssiin Digital Marketing. Valintaani vaikutti paljon se, että taustalla oleva yliopisto antoi kurssille tietynlaista uskottavuutta.

FutureLearning -sivustolle pääsi rekisteröitymään syöttämällä sähköpostiosoitteen ja salasanan. Rekisteröitymisen jälkeen kurssille ilmoittautuminen ja sen aloittaminen oli helppoa. Rekisteröityä olisi voinut myös esimerkiksi Facebookin välityksellä. Vaikka kurssi oli jo alkanut siinä vaiheessa kun ilmoittauduin, siitä ei ollut haittaa. Kurssi oli mahdollista suorittaa omaan tahtiin.

Kurssin alussa oli paljon tietoa sen suorittamiseen sekä sisältöön liittyen. Erityisesti painotettiin sitä, että kaikkien osallistujien olisi suositeltavaa osallistua aktiivisesti yhteiseen keskusteluun käsiteltävistä teemoista. Muiden näkemysten lukemista ja kommentoimista painotettiin tärkeänä osana kurssin sisältöä ja oppimisprosessia. Aluksi piti myös esitellä itsensä ja paikantaa oma sijainti virtuaaliseen maailmankarttaan. Kurssille osallistui yli tuhat ihmistä, jotka sijoittuivat ympäri maapalloa. Se toi kurssiin aivan omanlaisensa ulottuvuuden ja teki keskusteluista erityisen mielenkiintoisia.

Alussa esiteltiin kurssin sisällön kannalta olennaiset käsitteet, mikä oli mielestäni hyvä asia. Kurssin suorittaminen englanniksi ei ollut vaikeaa, koska markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvä sanasto on minulle työn kautta tuttua. Kurssilla käytetty englanti oli selkeää ja riittävän yksinkertaista sekä selvästi mietitty globaalille osallistujajoukolle sopivaksi.

Media Varhaiskasvatustyössä MOOC Laurea amk

Aivan ensimmäinen fiilis MOOCista oli innostus, ihailu ja ahaa – että näinkin voi suorittaa opintoja. Ja oikeastaan se on säilynyt läpi MOOC jaksoni.

Mutta minusta oli haastavaa löytää sopiva MOOC. Mistä ylipäänsä löytää MOOC kurssit? Mistä esittelystä saa kuvan, mikä kertoo mitä kurssi antaa? Ja ensi tutustumisen aikana mietin monta kertaa miten tämä sopii Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnes kuulin vinkin, missä oli tarjolla suomenkielinen MOOC kurssi Laurea amk palvelun kautta. Olisi ollut todella kiinnostavaa kyllä valita myös englanninkielinen kurssi, mutta täytyy myöntää, että suomenkielisessä oli aivan riittävästi tehtävää.

Valitsin siis kurssikseni suomenkielellä suoritettavan media varhaiskasvatuksessa, 5op.

Kurssi jakautuu viiteen osioon, jotka kukin kattavat yhden opintopisteen.

Media ja mediakasvatus

Median vaikutus

Mediataidot

Mediapedagogiikka

Mediakasvatuskumppanuus

Kurssille rekisteröinti oli helppoa. Lähetin vastaavalle opettajalle sähköpostin. Palvelu oli mitä ilmeisimmin tehty varta vasten Laurealle. Hän vastasi siihen heti, sain linkin mitä kautta kävin rekisteröitymässä kurssille. Ja ensi töikseni sain kirjoittaa esittäytymisen. Kurssin esittelysivusto oli kattava, syntyi varsin realistinen kuva sisällöstä, työtavoista, arvosteluperusteista ja työrytmistä.

En ole ihan varma, kuinka monta kurssilaista oli samaan aikaan suorittamassa tehtäviä, ehkä kymmenkunta. Keskustelu koulutusalustassa oli vähäistä, verkkaista ja ei juurikaan kommentointia toisille. Suuri syy tähän saattoi olla juurikin suorittamisen eriaikaisuus eli ihmiset tekivät tehtäviä omaan tahtiinsa.

Työmäärä oli aivan riittävä näin suomenkielisessä kurssissakin. Kauhulla ajatteln näin jälkeenpäin, että jos kieli olisi olut jotain muuta, aikaa olisi mennyt hirmuisesti enemmän. Aloitin kurssin puolitoista viikkoa muiden jälkeen ja oli todella haastavaa pyrkiä muiden tahtiin. Tehtäviä oli sitä myöden paljon, että 2h päivässäkään ei tahtonut riittää. Kurssin materiaalit on rakennettu hienosti. Oli erittäin paljon hyviä haastattelu videoita. Paljon tutkimustietoa, hyvin monia eri lähteitä pdf tiedostoina, paljon viittauksia käydä tutustumassa eri toimijoiden kuten seurakunnat, MLL, VERKE, mediakasvatusseura jne verkkosivuille eri aineistoihin ja jopa peleihin. Loppua kohden tehtävät kasvoivat jo haastatteluihin (lasten), kokonaisten media varhaiskasvatustyössä toimintahetkien suunnitteluun yms. Suorittaminen alkoi hidastumaan, koska tehtävänanto oli niin laaja. Tässä kohtaa tehtävät alkoivat myös mennä ohitse omasta mukavuusalueesta, koska en ole varhaiskasvatuksen opiskelija. Eli substanssipohja oli tuntematon. Siinä syntyi hankaluuksia miettiä miten tästä nyt kirjaat mitään.

Kurssiaineisto avautui etenemistahdissa. Ensinnäkin verkkosivulla oli täppä ruutuun kohta, jonka ruksimalla ilmoitti opettajalle, että tehtävä on suoritettu. Kun jakso oli käyty ja seuraava viikko alkoi, tuli sähköpostiin erikseen ilmoitus uudesta aineistosta ja tervehdys opettajalta. Tehokasta muistuttamista. Ja aivan lopussa tuli vielä ohjeet opintojakson paketointiin eli tehtävien palauttamiseen.

Tämä Laurean palvelu oli hyvin paketoitu kurssi. Tarkoitus oli osallistua myös seuraaville kursseille, mediakasvatus nuorisotyössä ja mediakasvatus vanhustyössä.

moocMOOC 2MOOC 3

Ensikosketus MOOC-opintoihin

Ensimmäinen suorittamani Massive Open Online Course oli Irlantilaisen Alison -palveluntarjoajan kurssi Fundamentals of Marketing Your Business Online. Ensikosketuksen perusteella MOOC-opintojen hyvät puolet liittyvät opintojen joustavuuteen. Kursseja on tarjolla runsaasti, ja vaikka useimmille kursseille on luotu selkeä suoritusaikataulu, on opetukseen mahdollista hypätä mukaan kurssista riippuen muutamiakin viikkoja varsinaisen aloitusajankohdan jälkeen. Lisäksi tarjolla on avoimen aikataulun kursseja, kuten Fundamentals of Marketing Your Business, jonka opiskelija voi aloittaa milloin haluaa ja suorittaa parhaiten sopivalla aikataululla.

MOOC-opintojen aloitusta hankaloitti ylitsevuotava ja vaikeasti jäsennettävä määrä opetustarjontaa. Kurssien kuvaukset ovat varsin vapaamuotoisia, eikä useimpien palveluntarjoajien kuvauksista löydy kovinkaan tarkkoja määreitä esimerkiksi kurssin sisältämien opintojen laajuudesta. Kurssien kuvaukset harvoin antavat myöskään tarkkaa kuvaa kurssin sisältämistä aihealueista. Kuvausten ylimalkaisuus hankaloittaa juuri omiin tarpeisiin sopivan kurssin löytämistä.

Alisonin järjestelmään kirjautuminen onnistuu monin eri tavoin. Tarjolla on kirjautuminen Google-, Facebook-, LinkedIn-, Yahoo-, tai Windows Live -tilin avulla. Mahdollista on myös luoda käyttäjätunnus antamalla sähköpostiosoite ja salasana. Kokeilin kirjautumista onnistuneesti Google-tilillä, Facebook-login antoi virheviestin “App Not Setup: the developers of this app have not set up this app properly for Facebook Login.”

Muutamia suomalaisia toimijoita lukuun ottamatta MOOC-opintojen kielenä on englanti. Ainakin Fundamentals of Marketing Your Business -kurssin materiaalit ovat selkeää ja helposti seurattavaa kieltä, joten varsinaista kielimuuria MOOC-opintojen aloittamiseen ei muodostu. Ongelmia saattaa syntyä syväluotaavampien opintokokonaisuuksien yhteydessä, mutta “Fundamentals of…” -tyylisten kurssien sanasto pitäytyy mukavasti yleiskielen tasolla.

MOOCeja tarjoavat nykyään useat kansainvälistä toimintaa harjoittavat yliopistot. Lisäksi alalla on verkko-oppimiseen erikoistuneita pelkkiä MOOCeja tarjoavia yrityksiä, joiden rahoitus ilmeisesti perustuu osittain maksullisiin tutkintotodistuksiin, osittain mainostilan myyntiin. Alkukosketuksen perusteella MOOC-opintojen yhdistäminen korkeakouluopintoihin tuntuu ongelmalliselta nimenomaan opintojen sisällön ja laajuuden hahmottamisen näkökulmasta. Oppilaitokselle jää suuri vastuu perehtyä oppilaan valitsemien kurssien sisältöihin, jotta suoritettavan opintokokonaisuuden syvyys ja työmäärä pystyttäisiin arvioimaan järkevästi suhteessa esimerkiksi oppilaitoksen tarjoamaan kontaktiopetukseen.

Osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakouluorganisaatioiden näkökulmasta MOOC-opintojen hyväksyminen osaksi opintoja on epäilemättä houkuttelevaa, koska opiskelijoiden suorittamista opintopisteistä ei koidu organisaatiolle minkäänlaisia kuluja. Vastaan tuleekin lähinnä eettinen näkökulma. Pystyykö korkeakouluorganisaatio mitenkään seuraamaan ja kontrolloimaan opittuja asiasisältöjä, vai onko oleellista lähinnä kirjattavien opintopisteiden lukumäärä?

Alkutunnelmia

Olen tehnyt jonkin matkaa futurelearnin digital marketing -kurssia (https://www.futurelearn.com/courses/digital-marketing/). Suoritan mooceja ja ylipäänsä mitään verkkokursseja ensimmäistä kertaa. Homma on vaikuttanut varsin selkeältä. Englanniksi opiskeleminen ei ole ollut ongelma enkä sitä etukäteen olettanutkaan. Kurssin sisältö on toistaiseksi jäänyt mielestäni hieman laihahkoksi mutta toisaalta matkaa sen loppuun on vielä. Ainoa kohtaamani ongelma on ollut se, että opinto-, työ- ja perhekiireiden takia on ollut vähän huonosti aikaa paneutua tähän. Tämän tyyppisestä kurssista ei nimittäin mielestäni saa oikein mitään irti ellei todella keskity pohtimaan käsiteltyjä aiheita. Itselläni tuppaa valitettavasti käymään niin, että silloin kun on paljon eri asioita meneillään, tämäntyyppiseen asiaan keskittyminen herpaantuu, ajatukset alkavat lentää omia polkujaan ja oppimistulos saattaa jäädä vähän heikoksi.

Verke on Tour-koulutus: Verkkonuorisotyön välineitä oppimassa

Olin Verke On Tourin kahden päivän koulutuksessa Helsingissä 29.-30.10.2014.  Näiden kahden päivän aikana sain kuulla laajasti erilaista asiaa verkkonuorisotyöhön liittyen. Ensimmäisenä päivänä sain tietoa sosiaalisesta mediasta, digitaalisista peleistä, Internet-meemeistä ja Bronyistä. Toisena päivänä kuulimme vielä aiheista: nuoret ja somekulttuuri, sosiaalisen median välineet ja ympäristöt sekä digitaalisuus osana yhdessä tekemistä. Toisena päivänä meillä oli myös workshopit, joista osallistuin “Blogien nuorisotyöllinen käyttö”- sekä “Tee se itse -kulttuuri ja digitaaliset käsityötaidot” -työpajoihin.

Verke verkkonuorisotyö

 

Bronyt tuovat nuorille miehille iloa elämään

Minulle jäi mieleen luennoista erityisesti Bronyt, jotka ovat My Little Pony TV-sarjan ja lelujen miesfaneja. Minusta oli mielenkiintoista kuulla kuinka miehet olivat löytäneet iloa ja hyväksyntää elämäänsä My Little Pony -sarjan katsomisen kautta, ja sen jälkeen Brony-yhteisöstä. Vaikka ajatus aikuisista miehistä leikkimässä poneilla on hieman huvittava, niin minusta keskustelun aiheena se, että osa miehistä ei halua eikä kykene täyttämään niin sanotun miehisyyden vaatimuksia on mielenkiintoinen.

Luennoitsija Mikko Hautakangas oli tehnyt Bronyistä tutkimusta, ja kertoi asiasta mielenkiintoisesti ja positiivisesti. Minusta oli surullista, että monet miehet kokevat maskuliinisen kulttuurin ahtaaksi ja ahdistavaksi, ja minun oli kyllä helppo samaistua siihen, vaikka en itse poneista olekaan vielä innostunut. Kivaa oli kuulla, että nämä miehet olivat löytäneet yhteisön, jossa he viihtyvät ja josta saavat uutta iloa elämäänsä. Samalla mielessäni kävi, että olisi tärkeää, jos maskuliinisuuden kulttuurin ahtautta voisi muuttaa tulevaisuudessa. Ehkä sitten useampi nuori mies voisi tuntea kuuluvansa joukkoon.

Bronyt

 

Oivalluksia ja hullua luovuutta “Tee se itse”-kulttuurista

Toinen aihe mistä olin itse erityisen kiinnostunut oli Mikko Laajolan esitys “Digitaalisuus osana yhdessä tekemistä”. Oli jännää kuunnella, kun Laajola kertoi kuinka hän oli aina ollut kiinnostunut tutkimaan mitä laitteiden sisällä on, ja sitä kautta kiinnostui hakkeri-kulttuurista. Hakkeri-kulttuurin hän sanoi olevan sitä, kun halutaan tutkia jonkun välineen tai elektronisen ympäristön mahdollisuuksia ja kehittää niitä. Se on kulttuuria, jossa pyritään menemään pidemmälle, kuin niin sanotut säännöt sallivat. Eli siinä tutkitaan ja pyritään venyttämään systeemien mahdollisuuksia. Hän kertoi myös mielenkiintoisesti siitä, miten itse voi rakentaa ja korjata elektroniikkaa ja muuta tavaraa. Hän kertoi käyvänsä itse usein roskalavoilla, ja noukkivansa sieltä pois heitettyä kamaa, ja korjaavan niitä työpajassaan.

Hänen workshopissaan juttelimme vielä lisää niistä mahdollisuuksista mitä vaikka nuorten kanssa voi tehdä tässä “Tee se itse”-kulttuurissa ja digitaalisten käsityötaitojen maailmassa. Laajolan esitys linkittyi verkkonuorisotyöhön siten, että siinä toimitaan elektroniikan maailmassa nuorten kanssa, mutta opetetaan nuorille luovuutta käyttämään laitteita uudella tavalla. “Tee se itse”-kulttuurin avulla voi opettaa nuoria rakentamaan vaikka oman pienen pelikonsolin ja oppimaan miten tietokone toimii.

Hän esitti myös elektroniikkaan liittymättömiä ideoita, joita voisi toteuttaa nuorten kanssa “Tee se itse”-kulttuurin periaattein.. Yksi oli haarniskojen ja aseiden tekeminen pahvilaatikoista, joilla voi käydä leikkimielisiä taisteluita. Taisteluissa viimeinen, jonka haarniska on vielä jotenkuten ehjä ja päällä, voittaa. Hän näytti myös kuvia pyöristä, joita ihmiset olivat tuunanneet työpajoissa. Pyöriä oli tuunattu niin, että polkupyörän runkoa oli jatkettu ylöspäin todella korkealle, jolloin pyöräilijä istuu satulalla muutaman metrin korkeudessa.

Tällainen Tee se itse -meininki on mielestäni tärkeää erityisesti nuorille, joille on tärkeintä pitää hauskaa ja saada vapaus tehdä pähkähulluja juttuja. Mitä pähkähullumpi idea sitä enemmän kiinnostusta. Lisäksi kierrätyksen aspekti, mikä on läsnä roskalavameiningissä on tärkeä näkökulma. Vaihtoehtoja on opittava, kun kulutusyhteiskunta tuottaa turhaa krääsää ja kaikki heitetään pois nopeasti.

 

Voiko pelaaminen olla myös hyvästä?

Ansku Marjeta kertoi esityksessään digitaalisista peleistä nuorisotyössä. Hän kertoi Nuorten toimintakeskus Hapen Pelitalon toiminnasta. Hänen viestinsä nuorisotyöntekijöille oli, että pelaaminen ei ole aina pahasta, vaan se voi olla myös hyvin sosiaalinen ja itsetuntoa vahvistava asia nuoren elämässä. Hän näki ongelmallisena sen, että vanhemmat ja nuorisotyötekijät usein suhtautuvat peleihin ja pelaamiseen negatiivisesti. Jos nuori on innostunut ja kiinnostunut pelaamisesta, niin silloin ei auta, että vanhempien ainoa suhtautuminen siihen on rajoittaa sitä ajallisesti, ja olla kiinnostumatta lapsensa pelaamisesta.

Jollekin nuorelle pelaaminen voi olla tärkeä tapa rentoutua ja olla jossain hyvä. Voihan olla, että nuorella on huono itsetunto ja vaikeuksia koulussa tai sosiaalisissa piireissä, mutta hän saattaa olla pelaamisessa todella hyvä. Silloin hänen Marjetan mukaan pitäsi saada hyvää palautetta pelaamisestaan, eikä vain tulla torutuksi kommenteilla kuten “voisit tehdä jotain järkevämpääkin”.

Ansku Marjeta kertoi, että Pelitalolla on syntynyt nuorille mahtavia kokemuksia, kun nuoret ovat yhdessä pelanneet samassa tilassa. Pelaamisessa tarvitsee paljon erilaisia taitoja, kuten stratega- ja koordinaatiotaitoja. Pelaamisesta voi olla myös paljonkin hyötyä erilaisten taitojen oppimiseksi.Lisäksi näissä sosiaalisissa peleissä huonon itsetunnon omaava nuori voi hyvillä pelitaidoillaan tulla hyväksytyksi muun porukan silmissä.

Ansku Marjeta muistutti myös, että vaikka First Person Shooter -pelit esimerkiksi ovat väkivaltaisia ampumisen ja tappamisen vuoksi, niin kyseisten pelien idea on ennemminkin nopea reagointi, tarkat strategiat sekä tiimityöskentely. Eli kaiken kaikkiaan pelaamisen voisi myös nähdä positiivisena sisältönä nuorten elämässä. Toki hän myös mainitsi, että pelaamiseen tulee puuttua, jos vaikuttaa, että nuoren muu elämä kärsii pelaamisesta, hän on addiktoitunut ja ikään kuin pakenee elämää pelaamiseen.

VERKE pelitalo munstadi

 

Nuorten viestiminen siirtyy pois Facebookista

Marcus Lundqvistin ja Jarno Alastalon esitykset liityivät molemmat nuorten sosiaalisen median käyttöön. Koulutuksessa oli siis paljon asiaa nykyhetken kuumasta aiheesta eli sosiaalisesta mediasta. Lundqvist kertoi, että erilaiset sosiaalisen median palvelut ovat nykyään erikoistuneet vain yhteen toimintoon, jota palvelulla voi toteuttaa. Enää ei pyritä sisällyttämään useita ominaisuuksia yhteen palveluun. Snapchat-pikaviestinpalvelun idea esimerkiksi on vain muutamaksi sekunniksi kaverille katsottavaksi tarkoitetut kuvat. Tämän jälkeen kuva poistuu automaattisesti.

Nuoret ovat siirtyneet käyttämään Snapchatin ja What’s App:in kaltaisia pikaviestinpalveluita ja suurin osa viestinnästä käydään nykyisin Facebookin ulkopuolella. Facebookissa ovat myös nuorten vanhemmat ja nuorisotyöntekijät, mikä tekee sen, että Facebookiin ei julkaista niin vapaasti ja innokkaasti. Nuoret eivät halua viestiä henkilökohtaisimpia ajatuksiaan palveluun, josta julkaisu välittyisi myös  vanhemmille. Rennommat ja aidommat viestit sekä julkaisut menevät kaveriporukalle Snapchatiin tai What’s Appiin esimerkiksi.

Marcus Lundqvist sanoi myös, että sosiaalisen median viestiminen on siirtymässä Facebookin suuresta yleisöstä ja kaveriryhmästä pienempiin ryhmiin Facebook-nuorisotyön “ulottumattomiin”. Sosiaalisen median tulevaisuutta ovat pienemmät ryhmät, joihin viestitään vapaammin, jolloin virallisempi viestintä jää Facebookiin. Siksi on hyvä muistaa, että nuorisotyöntekijälle ei riitä, että hän olisi Facebookissa ja sitä kautta ajattelisi olevansa tietoinen nuorten elämästä sosiaalisen mediassa. Eli on opittava käyttämään näitä muita applikaatioita ja viestimiä, joiden kautta on mahdollista tavoittaa nuoria nykypäivänä.

 

Kriittinen näkökulma jäi koulutuksessa vähäiseksi

Kaiken kaikkiaan koulutus oli minulle mielenkiintoinen kokemus. Toisaalta myös jonkinlainen kriittisyys myös pelaamista ja sosiaalista mediaa kohtaan olisi ollut paikallaan. Nyt luennoitsijat puhuivat erilaisista sosiaalisen median ilmiöistä hyvin optimistiseen sävyyn ja esittelivät erilaisia applikaatioita aika innokkaasti. En ole varma, onko innokas hyppääminen aina uusiin internet-trendeihin pelkästään hyvä asia. Älypuhelimesi ja sen sisältämä sosiaalinen ja muu media tekee ihmisistä tutkimusten mukaan myös tyytymättömämpiä (Hayes 2014).

Olisi mielenkiintoista kuulla vaikka, että miten sosiaalisen median käytön ja pelaamisen lisääntyminen on vaikuttanut nuorten mielenterveyteen. Ihmiselle luontainen itsensä muihin vertaileminen aiheuttaa tutkimusten mukaan ahdistusta, kun nykyään voit älypuhelimesi median avulla nähdä päivittäin kuinka ihmisillä “menee paremmin kuin sinulla” (Hayes 2014). Eli ehkä olisin kaivannut myös tätä näkökulmaa koulutukseen. Mutta ei se tarkoita sitä, ettei sosiaalinen media tai pelaaminen tämän lisäksi voisi olla myös positiivisia asioita. Nyt vain saimme kuulla koulutuksessa yllin kyllin positiivista suhtautumista kaikkiin trendeihin.

 

Koulutustallenteita:

Verke On Tour 29.10.2014, Helsinki osa 1 -video: https://www.youtube.com/watch?v=iAqvpN-0ZyI

Verke On Tour 30.10.2014, Helsinki osa 2 -video: https://www.youtube.com/watch?v=sFkm5Q-Ofyw

 

Lähteet:

Steven C. Hayes 2.9.2014, Psychology Today: http://www.psychologytoday.com/blog/get-out-your-mind/201409/the-unexpected-way-new-technology-makes-us-unhappy

Alkutunnelmat

Aloitin noin kuukausi sitten MOOC-kurssin. Halusin suorittaa kursseja, jotka liittyivät markkinointiin ja sitä varten piti surffailla eri palveluntarjoajien valikoimia. Lähdin ensimmäiseksi suorittamaan Alisonin Introduction to Marketing kurssin, joka oli lyhyt ja hyödyllinen. Se auttoi myös hahmottamaan etäopetuksen rajattomista mahdollisuuksista.


Päätin myös kokeilla Courseran tarjoamia kursseja, jotka liittyivät markkinointiin. Huomasin heidän tarjonnan olevan laajemmat, sivut olivat käyttäjäystävällisempiä sekä helppokäyttöisemmät. Heillä on tarjolla sekä lyhyitä, että hieman pidempiä kursseja.

Parasta Moccissa on se, että voit opiskella juuri silloin kuin sinulle sopii!

Future Learn -alustan tekninen katsaus

Tämä Future Learn -MOOC-alustan tekninen arvio perustuu syksyllä 2014 suorittamaani Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin.


Future Learn on varsin tuore MOOC-alusta, joka vietti 1-vuotissyntymäpäiväänsä 13.10.2014. Tähän nähden palvelu toimi omalla kurssillani hyvin. Käyttö oli sujuvaa, tarjolla olevia kursseja on helppo selata, ilmoittautuminen on loogista ja kurssin etenemistä on helppo seurata. Jos vertaan tätä esimerkiksi joihinkin Moodlen avustuksella suorittamiini kursseihin, oli Future Learnin selkeys, toimivuus ja käytettävyys omaa luokkaansa. Käytettävyyteen vaikuttaa tietysti myös käymäni kurssin huolellinen toteutus, eli kurssi oli käsikirjoitettu hyvin kaikkine ohjeineen, siirtymineen ja kertaavine koosteineen. Palvelun varhainen kehitysvaihe voi osaltaan vaikuttaa kokemukseen, koska luultavasti kehittäjät ovat tähän mennessä ehtineet toteuttaa vain kaikkein keskeisimmät toiminnallisuudet ja työvälineet, jotka ovatkin varsin riittävät. Voi kuitenkin käydä niin, että ominaisuuksien lisääntyessä käytettävyys kärsii.

Käymäni kurssin aikana palvelun tekniikka toimi erittäin hyvin. Käyttökatkoja ei ollut, kaikki materiaalit kuten tekstit, kuvat, videot ja tehtävät latautuivat sujuvasti ja toimivat loogisesti. Kertaakaan en joutunut tilanteeseen, jossa olisi pitänyt ihmetellä jonkin ominaisuuden tarkoitusta ja toimintaa.

Kurssin tekstimateriaalit olivat materiaalisivuilla selaimella luettavassa muodossa, mutta lisäksi materiaalin olisi voinut ladata pdf-tiedostoina omalle tietokoneelle.

Videoalustana Future Learn (tai kurssin tarjoaja University of Southampton) käyttää vzaar-videopalvelua, josta videot on upotettu kurssisivuille. Videot voi katsoa selaimen kautta, mutta ne voi myös tallentaa itselleen esimerkiksi myöhempää käyttöä varten. vzaar taas omien sanojensa mukaan mahdollistaa videoiden katselun lukuisilla päätelaitteilla, joten videoiden pitäisi olla katsottavissa tietokoneen lisäksi tableteilla ja muilla mobiilipäätelaitteilla.

Suoritin kussin maksutta, mutta jos olisin halunnut todistuksen suorituksestani olisi se maksanut 24 puntaa + pakkaus- ja postikulut (Statement of Participation). Vaihtoehtoisesti voisin osallistua valvottuun loppukokeeseen ja saada todistuksen sen kautta (Statement of Attainment). Tämä olisi maksanut 119 puntaa. Loppukokeen organisoisi yritys nimeltä Pearson VUE, jolla on yli 4000 sopimuskumppania maailmanlaajuisesti. Yllätyin, kun myös Metropolia Ammattikorkeakoulu oli mukana Pearson VUEn testaajakeskusten joukossa. Peraatteessa kai siis voisin ilmoittautua kokeeseen Pearson VUEn kautta, jolloin Metropolia järjestäisi minulle kokeen, jonka kysymykset tekisi Future Learn (tai Southamptonin yliopisto). Metropolia kuittaisi suorituksen Pearson VUElle, joka ilmoittaisi asiasta Future Learnille, josta lopulta saisin todistuksen.

Käymäni kurssi huolellisesti laadittu ja se tuki hyvin itsenäistä ja joustavaa oppimista. Pidin siitä, että kurssilla oli selkeä rakenne, aikataulu ja etenemisjärjestys, vaikka osioita pystyi myös suorittamaan omassa tahdissa ja järjestyksessä. Tässä tapauksessa teknologia mahdollisti suuren osallistujamäärän, minkä ansiosta oppimistehtäviin liittyviin kommentti- ja keskusteluketjuihin osallistui runsaasti ihmisiä eri maista. Ilman tätä teknologiaa en todennäköisesti tietäisi, että Southamptonin yliopistossa yhtenä tutkimusalana on Web Science, enkä tietäisi, mitä osa-alueita tähän alaan sisältyy. Lisäksi itselläni sattui kurssin aijalle oli yksi erittäin tiivis työviikko, jonka kuluessa en ehtinyt tehdä kurssiin liittyviä tehtäviä. Kykenin kuitenkin varsin helposti ottamaan aikataulun kiinni, kun tilanne rauhoittui.

Mielestäni Future Learn -alustalla kurssin suorittaminen ei vaadi erityisiä teknisiä taitoja. Jos osallistuja osaa käyttää internetiä sekä katsoa ja kuunnella videoita, pitäisi kurssin suorittamisen onnistua teknisesti. Tosin tällä kurssilla myös videoista oli saatavilla litteroidut versiot, joten edes videomahdollisuus ei olisi pakollinen.

Future Learn tukee käsittääkseni varsin laajaa päätelaitevalikoimaa. Pikaisen iPhone-selaintestin perusteella sivusto on toteutettu responsiivisen suunnittelun mukaisesti, eli sivusto mukautuu päätelaitteen näytön kokoon. Ainakin iPhonella selaillessa sivusto näyttää selkeältä ja latautuu nopeasti. Kaikki kursseihin liittyvä tieto on löydettävissä varsin helposti, eikä käyttö juurikaan poikkea tietokonekäytöstä. Itse suoritin kurssini kokonaan pöytätietokoneen ja kannettavan välityksellä.

Suosittelen tutustumista Future Learn -alustaan ja sen kautta tarjottaviin kursseihin.

Oma matalan kynnyksen verkko-opetusalusta CoursePressillä

Syksyllä 2014 julkaistu CoursePress on WordPress-lisäosa, joka muuttaa WordPressin monipuoliseksi, moderniksi verkko-opetusalustaksi. CoursePress antaa helpon ja ilmaisen mahdollisuuden luoda omia verkkokursseja ja sen käyttöönotto sekä kustomointi on helppoa. Lisäosan mukana tulee myös varsin näyttävä CoursePressin oma WordPress-teema.

CoursePressillä luodut kurssit noudattavat yleisimmistä MOOC-alustoista tuttua etenemistapaa. Kurssit ovat jaettu jaksoihin, joista kunkin alkaminen voidaan määrittää erikseen. Jaksoissa pääsee etenemään seuraavaan uuden jakson alkaessa, tai jos niin määritetty, vasta kun on suorittanut kaikki edellisen jakson osiot ja tehtävät. Videoiden ja muiden oppimateriaalinen lisääminen jaksoihin onnistuu helposti.

Kurssien oppimistehtävät ovat esseitä tai automaattisesti tarkastettavia monivalintoja. Opettaja voi myös arvioida tehtäviä ja asettaa tehtävien läpäisylle minimiarvosanan. Humanistiselle MOOCille oleellisia itse- ja vertaisarviointia ei kuitenkaan ole ainakaan vielä valitettavasti toteutettu CoursePressiin.

CoursePressin mahdollistaa myös maksullisten kurssien luomisen PayPal- tai luottokorttimaksuilla. Bundlena asennettava MarketPress-lisäosa vaaditaan maksullisten kurssien luomiseen.

CoursePressistä on saatavilla, kuten olettaa saattaa, myös maksullinen versio. 35 dollaria maksava Pro-versio antaa mahdollisuuden useampien kurssien luomiseen (ilmaisversio tukee vain kahta samanaikaista kurssia.) Se tarjoaa myös mm. useampia tapoja osallistumismaksujen vastaanottoon.

Kaikenkaikkiaan CoursePress tarjoaa mainion mahdollisuuden luoda kevyitä verkkokursseja suhteellisen pienellä osaamisella ja täysin ilmaiseksi. Lisäosan kehitys on vielä alussa, mutta jo aikainen versio on varsin pätevä. Oppimistehtävät ja arviointimenetelmät eivät ole kuitenkaan kovin monipuolisia, mutta antavat kuitenkin riittävät perusteet kurssin suunnitteluun.

Distanssin CoursePress-testisivusto löytyy täältä.

Oppijan näkökulmia MOOC-pedagogiikkaan

Kuvaan tässä mikroartikkelissa kokemuksiani kahdesta MOOC-toteutuksesta osallistujan näkökulmasta (MOOC = Massive Open Online Course, massiivinen, avoin verkkokurssi). Kurssit ovat Suomen Wikiopistossa syksyllä 2009 järjestetty Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen eli Avokurssi sekä Future Learn -palvelussa syksyllä 2014 järjestetty, kirjoittamishetkellä käynnissä oleva Web Science: How the Web is Changing the World.

Kurssien esittely

Esimerkkikurssit eroavat toisistaan yleisesti käytetyn cMOOC– ja xMOOC-jaottelun mukaisesti. Varhaiset avoimet verkkokurssit olivat niin sanottuja cMOOC:eja, jotka painottivat konnektivismia (connectivism) eli oppijoiden välistä verkostoitumista korostavaa näkemystä oppimisesta. Vähitellen kursseilla alkoi painottua massiivisuus eli kurssin skaalautuvuus suurille käyttäjämäärille. Tällaiset kurssit toimivat myös usein korkeakoulukurssien laajunnuksina, mistä juontuu etuliite x eli extended. Tässä artikkelissa Wikiopiston Avokurssi edustaa cMOOC-mallia ja Future Learn Web Science -kurssi on xMOOC-lähestymistavan mukainen.

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssilla perehdyttiin avoimen tiedon teoriaan, tekijänoikeuksiin ja erilaisten sisältöjen julkaisemiseen verkossa. Kokonaisuuden hallinnointi tapahtui Wikiopiston kurssisivulla, jolle oli kuvattu kurssin taustat, ohjeet ja kymmenen viikon viikkokohtainen ohjelma.

Web Science: How the Web is Changing the World -kurssi on johdatus Southamptonin yliopiston Web Science instituutin tutkimusalueisiin. Kurssi on toteutettu Future Learn -oppimisalustalla, jolla opiskelu edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen kurssille ilmoittaudutaan erikseen, minkä jälkeen päästään käsiksi kurssin sisältöön sekä viikkokohtaista ohjelmaa ja omaa etenemistä kuvaava graafiseen kalenterinäkymään (tarkempi kuvaukseni kurssin aloituksesta).

Kurssialustat

Wikiopisto on tehty MediaWiki-ohjelmistolla, joka on suunniteltu Wikipediasta tuttua, yhteisöllistä sisällöntuotantoa ajatellen. Ohjelmisto ei ole niin sanottu oppimisympäristö, jossa olisi valmiita ominaisuuksia esimerkiksi kurssin aikatauluttamiseen, erilaisten tehtävien laatimiseen tai tehtävien palauttamiseen ja tarkistamiseen liittyen. Käymäni kurssin kaikki tarpeellinen tieto löytyy yhdeltä tekstipohjaiselta www-sivulta, ja oppimateriaaleina käytettävät avoimet aineistot löytyvät linkkien takaa.

Tällainen tapa rakentaa kurssi on opettajalle kevyt ja joustava. Oppijan näköulmasta ratkaisu on tässä tapauksessa mielestäni selkeä. Esitystapa tukee kurssin keskeistä pedagogista, tutkivaan oppimiseen ohjaavaa otetta, jossa varsinainen työskentely ja asioiden käsittely tapahtuu osallistujien omilla blogisivuistoilla.

Future Learn on verkkokursseja varten rakennettu alusta, jonka toimintojen avulla kurssin vetäjä voi tuottaa oppimismateriaalin alustalle, jakaa sen viikko-ohjelmaksi ja edelleen jakaa viikon pienemmiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Web Science -kurssi on rakennettu siten, että kaikki kurssin suorittamiseksi tarvittava oppimateriaali löytyy alustalta. Materiaalit sisältävät tekstejä, videoita ja PDF-tiedostoja. Syventävänä materiaalina on käytetty linkkien takaa löytyviä verkkolähteitä. Kunkin viikon lopuksi on tarjolla monivalintatehtävä, jolla voi testata oppimaansa. Kurssin vetäjät ovat huolellisesti kommentoineet oikeita ja vääriä vastausvaihtoehtoja.

Tällainen ohjaava malli auttaa opiskelijaa kokonaisuuden hahmottamisessa, kun kurssille palatessa voi helposti nähdä, missä vaiheessa toteutusta on menossa. Kurssilla, jolla suuri määrä oppimateriaalia on keskitetty kurssialustalle, on hyvä, että rakenteen ja etenemisen määrittely on mahdollista. Kurssin vetäjille kokonaisuuden rakentaminen on työläs ja paneutumista vaativa tehtävä varsinkin ensimmäisen toteutuksen yhteydessä. On tuotettava tekstimateriaalit, videot ja muu aineisto, määriteltävä viikko-ohjelma ja rakennettava yksittäiset oppimistehtävät sekä käsikirjoitettava etenemistä ohjaavat ohjetekstit.

Pedagogiset painopisteet

Avokurssilla opiskelu oli itseohjautuvaa. Ilmoittauminen tapahtui lisäämällä oma nimi kurssin osallistujasivulle ja tehtäväpalautuksiin tuli käyttää omaa blogia, joka linkitettiin itse osallistujalistalle. Tehtäväosiot suoritettiin siten, että aluksi perehdyttiin viikko-ohjelmassa annettuihin oppimateriaaleihin ja sitten aiheesta kirjoitettiin essee tai muu kokonaisuus omaan blogiin. Ohjaajat tekivät blogien syötteistä koosteen FriendFeed-palveluun, ja tämän yhdistetyn syötteen kautta oli mahdollista seurata osallistujien työskentelyä. Omien analyysien ja pohdintojen lisäksi ohjeena oli kommentoida muiden osallistujien kirjoituksia. Kaikki blogimerkinnät ja kommentit olivat julkisia, joten työskentely oli hyvin avointa. Koin, että tämä ratkaisu nosti rimaa omien vastausten julkaisemiselle. Työstin jokaista esseetä samalla intensiteetillä kuin mitä tahansa muuta verkkoon julkaisemaani sisältöä. Luulen, että täysi avoimuus on monille kynnys edes aloitaa tällaista kurssia, ja se voi myös karsia pois vastauksia, jossa oppija joutuu osoittamaan osaamattomuuttaan tai epävarmuuttaan.

Web Science -kurssin suoritustapa pohjaa oppijan näkökulmasta pedagogisesti kevyempään ja perinteisempään opettajalta oppijalle -malliin, jossa kurssin vetäjät ovat tuottaneet opiskekeltavat asiat valmiiksi ja oppijan tehtävänä on lukea, kuunnella ja katsella annetut materiaalit ja omaksua ne. Kurssilla kannustetaan myös keskustelemaan jokaisesta sisältökokonaisuudesta, ja kommentointi on ollut välillä hyvinkin aktiivista. Näin massiivisella kurssilla käy kuitenkin niin, että kommentointi lähes menettää merkityksensä. Kun esimerkiksi opetusvideota on kommentoitu yli sata kertaa, on kommenttiketjusta vaikea löytää relevantteja, aidosti hyödyllisiä ja täydentäviä näkökulmia. Tässä tapauksessa käy kenties niin, että suljettu oppimisympäristö madaltaa julkaisukynnystä ja rohkaisee näennäiseen kommentointiin. Pienemmällä Wikiopiston kurssilla jokainen omaan blogimerkintään saatu kommentti tuntui henkilökohtaiselta ja arvokkaalta, ja samoin muiden tekstien kommentointi tuntui hyvin merkitykselliseltä.

Avokurssin läpäiseminen edellytti kaikkien kurssiohjelmassa olevien tehtävien suorittamista sekä osallistumista keskusteluun. Ohjaajat seurasivat työskentelyä yhdistetyn blogisyötteen avulla ja osallistuivat myös keskusteluun osallistujien blogeissa. Vaikka kurssi oli kaikille avoin, oli aktiivisia osallistujia parhaimmillaan kymmenkunta. Pienen osallistujamäärän ansiosta ohjaajien oli mahdollista seurata etenemistä melko vaivattomasti. Web Science -kurssilla etenemistä seurattiin Future Learn -alustan toimintojen avulla, eli merkitsemällä itse suoritetut osiot selvitetyiksi. Kurssin lopuksi oli pisteytetty monivalintamuotoinen loppukoe, josta piti saada tietty minimipistemäärä. Osallistumistodistukseen olisi vaadittu yli puolien osioiden suorittaminen sekä loppukoeen hyväksytty suoritus. Koska kurssilla oli mukana kymmeniä ellei satoja osallistujia, on selvää, etteivät ohjaajat olisi voineet arvioida jokaista osallistujaa erikseen.

Yhteenveto

Mielestäni Wikiopiston Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssi onnistui cMOOC-ajattelun mukaisesti aktivoimaan osallistujien aitoa vuorovaikutusta ja aihepiirin itsenäistä tutkmimista ja tiedonrakentelua. Tällainen lähestymistpa sopii mielestäni melko rajatun osallistujajoukon syventäväksi opintokokonaisuudeksi, jossa paneudutaan yhteiseen aiheeseen ja pyritään löytämään siihen uusia näkökulmia. Future Learn -alustan Web Science: How the Web is Changing the World -kurssi toimii hyvänä peruskurssina ja johdantona aiheeseen. Tällaisen toteutuksen avulla voi tehokkaasti opettaa perusteita eri aiheisiin liittyen, kun ensimmäisen toteutuksen rakentamisen jälkeen samaa materiaalia ja rakennetta voidaan hyödyntää pienemmällä panostuksella ja kurssille voi osallistua todella suuri määrä opiskelijoita.

Aito oppiminen lähtee halusta ja motivaatiosta omaksua jotain uutta. Täysin verkkovälitteinen oppiminen edellyttää aina itsenäisyyttä ja vastuuta omasta työskentelystä. Verkkokurssi voi olla yhdellä www-sivulla kuvattu aikataulu linkitettynä verkosta löytyviin oppimateriaaleihin, tai opiskelijan etenemistä ohjaava, vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia sisältävä monimuotoinen kokonaisuus. Molemmat toimivat, kun kokonaisuus on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti ja halu oppia on olemassa.