Future Learn -alustan tekninen katsaus

Tämä Future Learn -MOOC-alustan tekninen arvio perustuu syksyllä 2014 suorittamaani Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin.


Future Learn on varsin tuore MOOC-alusta, joka vietti 1-vuotissyntymäpäiväänsä 13.10.2014. Tähän nähden palvelu toimi omalla kurssillani hyvin. Käyttö oli sujuvaa, tarjolla olevia kursseja on helppo selata, ilmoittautuminen on loogista ja kurssin etenemistä on helppo seurata. Jos vertaan tätä esimerkiksi joihinkin Moodlen avustuksella suorittamiini kursseihin, oli Future Learnin selkeys, toimivuus ja käytettävyys omaa luokkaansa. Käytettävyyteen vaikuttaa tietysti myös käymäni kurssin huolellinen toteutus, eli kurssi oli käsikirjoitettu hyvin kaikkine ohjeineen, siirtymineen ja kertaavine koosteineen. Palvelun varhainen kehitysvaihe voi osaltaan vaikuttaa kokemukseen, koska luultavasti kehittäjät ovat tähän mennessä ehtineet toteuttaa vain kaikkein keskeisimmät toiminnallisuudet ja työvälineet, jotka ovatkin varsin riittävät. Voi kuitenkin käydä niin, että ominaisuuksien lisääntyessä käytettävyys kärsii.

Käymäni kurssin aikana palvelun tekniikka toimi erittäin hyvin. Käyttökatkoja ei ollut, kaikki materiaalit kuten tekstit, kuvat, videot ja tehtävät latautuivat sujuvasti ja toimivat loogisesti. Kertaakaan en joutunut tilanteeseen, jossa olisi pitänyt ihmetellä jonkin ominaisuuden tarkoitusta ja toimintaa.

Kurssin tekstimateriaalit olivat materiaalisivuilla selaimella luettavassa muodossa, mutta lisäksi materiaalin olisi voinut ladata pdf-tiedostoina omalle tietokoneelle.

Videoalustana Future Learn (tai kurssin tarjoaja University of Southampton) käyttää vzaar-videopalvelua, josta videot on upotettu kurssisivuille. Videot voi katsoa selaimen kautta, mutta ne voi myös tallentaa itselleen esimerkiksi myöhempää käyttöä varten. vzaar taas omien sanojensa mukaan mahdollistaa videoiden katselun lukuisilla päätelaitteilla, joten videoiden pitäisi olla katsottavissa tietokoneen lisäksi tableteilla ja muilla mobiilipäätelaitteilla.

Suoritin kussin maksutta, mutta jos olisin halunnut todistuksen suorituksestani olisi se maksanut 24 puntaa + pakkaus- ja postikulut (Statement of Participation). Vaihtoehtoisesti voisin osallistua valvottuun loppukokeeseen ja saada todistuksen sen kautta (Statement of Attainment). Tämä olisi maksanut 119 puntaa. Loppukokeen organisoisi yritys nimeltä Pearson VUE, jolla on yli 4000 sopimuskumppania maailmanlaajuisesti. Yllätyin, kun myös Metropolia Ammattikorkeakoulu oli mukana Pearson VUEn testaajakeskusten joukossa. Peraatteessa kai siis voisin ilmoittautua kokeeseen Pearson VUEn kautta, jolloin Metropolia järjestäisi minulle kokeen, jonka kysymykset tekisi Future Learn (tai Southamptonin yliopisto). Metropolia kuittaisi suorituksen Pearson VUElle, joka ilmoittaisi asiasta Future Learnille, josta lopulta saisin todistuksen.

Käymäni kurssi huolellisesti laadittu ja se tuki hyvin itsenäistä ja joustavaa oppimista. Pidin siitä, että kurssilla oli selkeä rakenne, aikataulu ja etenemisjärjestys, vaikka osioita pystyi myös suorittamaan omassa tahdissa ja järjestyksessä. Tässä tapauksessa teknologia mahdollisti suuren osallistujamäärän, minkä ansiosta oppimistehtäviin liittyviin kommentti- ja keskusteluketjuihin osallistui runsaasti ihmisiä eri maista. Ilman tätä teknologiaa en todennäköisesti tietäisi, että Southamptonin yliopistossa yhtenä tutkimusalana on Web Science, enkä tietäisi, mitä osa-alueita tähän alaan sisältyy. Lisäksi itselläni sattui kurssin aijalle oli yksi erittäin tiivis työviikko, jonka kuluessa en ehtinyt tehdä kurssiin liittyviä tehtäviä. Kykenin kuitenkin varsin helposti ottamaan aikataulun kiinni, kun tilanne rauhoittui.

Mielestäni Future Learn -alustalla kurssin suorittaminen ei vaadi erityisiä teknisiä taitoja. Jos osallistuja osaa käyttää internetiä sekä katsoa ja kuunnella videoita, pitäisi kurssin suorittamisen onnistua teknisesti. Tosin tällä kurssilla myös videoista oli saatavilla litteroidut versiot, joten edes videomahdollisuus ei olisi pakollinen.

Future Learn tukee käsittääkseni varsin laajaa päätelaitevalikoimaa. Pikaisen iPhone-selaintestin perusteella sivusto on toteutettu responsiivisen suunnittelun mukaisesti, eli sivusto mukautuu päätelaitteen näytön kokoon. Ainakin iPhonella selaillessa sivusto näyttää selkeältä ja latautuu nopeasti. Kaikki kursseihin liittyvä tieto on löydettävissä varsin helposti, eikä käyttö juurikaan poikkea tietokonekäytöstä. Itse suoritin kurssini kokonaan pöytätietokoneen ja kannettavan välityksellä.

Suosittelen tutustumista Future Learn -alustaan ja sen kautta tarjottaviin kursseihin.