Oma matalan kynnyksen verkko-opetusalusta CoursePressillä

Syksyllä 2014 julkaistu CoursePress on WordPress-lisäosa, joka muuttaa WordPressin monipuoliseksi, moderniksi verkko-opetusalustaksi. CoursePress antaa helpon ja ilmaisen mahdollisuuden luoda omia verkkokursseja ja sen käyttöönotto sekä kustomointi on helppoa. Lisäosan mukana tulee myös varsin näyttävä CoursePressin oma WordPress-teema.

CoursePressillä luodut kurssit noudattavat yleisimmistä MOOC-alustoista tuttua etenemistapaa. Kurssit ovat jaettu jaksoihin, joista kunkin alkaminen voidaan määrittää erikseen. Jaksoissa pääsee etenemään seuraavaan uuden jakson alkaessa, tai jos niin määritetty, vasta kun on suorittanut kaikki edellisen jakson osiot ja tehtävät. Videoiden ja muiden oppimateriaalinen lisääminen jaksoihin onnistuu helposti.

Kurssien oppimistehtävät ovat esseitä tai automaattisesti tarkastettavia monivalintoja. Opettaja voi myös arvioida tehtäviä ja asettaa tehtävien läpäisylle minimiarvosanan. Humanistiselle MOOCille oleellisia itse- ja vertaisarviointia ei kuitenkaan ole ainakaan vielä valitettavasti toteutettu CoursePressiin.

CoursePressin mahdollistaa myös maksullisten kurssien luomisen PayPal- tai luottokorttimaksuilla. Bundlena asennettava MarketPress-lisäosa vaaditaan maksullisten kurssien luomiseen.

CoursePressistä on saatavilla, kuten olettaa saattaa, myös maksullinen versio. 35 dollaria maksava Pro-versio antaa mahdollisuuden useampien kurssien luomiseen (ilmaisversio tukee vain kahta samanaikaista kurssia.) Se tarjoaa myös mm. useampia tapoja osallistumismaksujen vastaanottoon.

Kaikenkaikkiaan CoursePress tarjoaa mainion mahdollisuuden luoda kevyitä verkkokursseja suhteellisen pienellä osaamisella ja täysin ilmaiseksi. Lisäosan kehitys on vielä alussa, mutta jo aikainen versio on varsin pätevä. Oppimistehtävät ja arviointimenetelmät eivät ole kuitenkaan kovin monipuolisia, mutta antavat kuitenkin riittävät perusteet kurssin suunnitteluun.

Distanssin CoursePress-testisivusto löytyy täältä.

Open edX testissä Metropoliassa

Harvardin ja Massachusettsin yliopistojen perustama edX on massiivisten ja avoimien, yliopistotasoisten verkkokurssien tarjoaja. Nykyään 56 korkeakoulua ja muuta koulutusta järjestävää instituutiota järjestävät MOOC-kursseja edXin verkkosivuilla. EdX eroaa muista suurista MOOC-tarjoajista, kuten Courseasta ja Udacitystä siten, että se tarjoaa MOOC-alustastansa avoimella lähdekoodilla muiden avointen koulutusten tarjoajien ja oppimisympäristöjen kehittäjien käyttöön. Alustan nimi on OpenEdx ja sen suurinpiin kehittäjiin kuuluu Harvardin ja MIT:in lisäksi mm. Google ja Stanfordin yliopisto. Euroopassa OpenEdxin on ottanut käyttöönsä ainakin Zurichin yliopisto ja FUN, (France Université Numérique).

Metropolia Ammattikorkeakoulun Mediasovellukset ja viestintä -osaamisalueella on testattu Open edXiä vuoden 2014 alusta, kun sen lähdekoodi avattiin. Alustan asennuksesta ja kehityksestä on vastannut projekti-insinööri Matti Peltoniemi. Testissä ollut alusta löytyy täältä.

Open edX
Peltoniemen mukaan Metropolian ensimmäisen Open edX-alustan kehittäminen on ollut työlästä, edXin niukan dokumentaation vuoksi. Testattu alusta on keskeneräinen ja ominaisuuksiltaan hieman puutteellinen ja esimerkiksi kurssien keskustelupalstat eivät ole mukana. Se on kuitenkin antanut mahdollisuuden skaalautuvien kurssien vetämiseen ja toiminut luotettavasti opintojaksoilla, joilla sitä on testattu.

Open edXin kurssit suunnitellaan erillisellä palvelulla edX Studiolla. Studion kaikkia ominaisuuksia ei ole Metropolian asennuksessa käytettävissä. Automaattitarkastus toimii monivalintatehtävissä, mutta esimerkiksi automaattisten avoimien kysymysten tarkastamista ei ole lähdetty toteuttamaan. Tehtävien automaattitarkastus vaatii kurssin luojalta hieman python-ohjelmointia. Perinteisimmät ja yksinkertaisempien tarkistusten algoritmit ovat jo luotu valmiisiin esimerkkeihin, joten niistä selviää ilmankin ohjelmointia. Monimutkaisemmat tarkistusalgoritmit ovat mahdollisia, mutta vaativat hieman ohjelmointitaitoa tehtävän luojalta.

Open edXin lähdekoodi kehittyy kovaa vauhtia ja Peltoniemi kertoo, että hän on tällä hetkellä kehittämässä uutta versiota Metropolian edX-alustasta, joka tulee olemaan ominaisuuksiltaan täydempi ja toiminnaltaan vakaampi.

Kaiken kaikkiaan Open edX tuntuisi olevan varteenotettava alusta MOOC-kurssien järjestämiseen, joissa halutaan, että alusta hoitaa arvioinnin ja opettajan työmäärä on vakio suuresta osallistujamääräästä riippumatta.

Distanssin MOOC-opintojaksolle ilmoittautuminen alkoi

Distanssi järjestää syksyllä 2014 yhteisopintojakson Metropolian ja Humakin opiskelijoille. Opintojaksolla opiskelijat osallistuvat verkossa järjestettäviin MOOC-opintoihin (Massive Open Online Course) ja korvaavat niillä esimerkiksi rästiin jääneitä, laajudeltaan ja sisällöltään vastaavia AMK-opintojaan. Distanssin opintojakso antaa kiireisille opiskelijoille joustavan mahdollisuuden suorittaa opintojaan ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla hanke saa arvokasta tietoa MOOC-kurssien suorittamisesta opiskelijoiden arvioidessa oppimisympäristöjään.

Opintojakso alkaa lokakuussa ja koostuu 3 lähiopetuskerrasta, itsenäisesti suoritettavasta MOOC-toteutuksesta, jaksolle osallistuvien opiskelijoiden ja opettajien yhteisestä etätyöskentelystä ja -ohjauksesta sekä raportista. Opintojakso  ja ilmoittautuminen on nyt avattu täällä.

Jussi Linkola kirjoitti Metropolian sivuilla blogissaan Distanssista ja järjestettävästä opintojaksosta. Lue täältä.

Mikä ihmeen MOOC? Massiivinen, kaikille avoin verkkokurssi on tällä hetkellä kuuma puheenaihe yliopistoissa ympäri maailmaa. Tästä modernin teknologian mahdollistamasta verkko-opetusmenetelmästä löytyy paljon tietoa verkosta. Tämä video kiteyttää kuitenkin hyvin muutamassa minuutissa mistä on kyse.

Keräämme opintojakson sivulle esimerkkejä MOOC-opinnoista, jotka voisivat sopia AMK-opintojen korvaajiksi. Katso lista täältä.

Distanssin verkkosivut ja blogi ovat nyt avattu ja kerran viikossa pyritään julkaisemaan uusi artikkeli hankkeen kulusta. Distanssia voi nyt myös seurata Facebookissa ja Twitterissä.