FutureLarnin Digital Marketing -kurssin pedagogiikka ja sisältö

FutureLearnin Digital Marketing -kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen, innostava ja työelämälähtöinen. Kurssin kesto oli yhteensä kuusi viikkoa ja se jakaantui erilaisiin teemoihin. Yhden viikon työajaksi oli määritelty 3 tuntia. Yhden viikon sisällä oli aina useita toisiinsa liittyviä teemoja. Teemoja käsiteltiin videoiden, asiantuntija-artikkeleiden ja yhteisen keskustelun kautta. Artikkeleiden kirjoittajat olivat SouthHamptonin yliopiston luennoitsijoita, muita alan asiantuntijoita sekä yritysmaailman edustajia. Pedagogisesti oli tärkeää, että teemat olivat riittävän lyhyitä ja tietoa ei tullut liikaa yhdellä kertaa. Käytetyn alustan visuaalinen selkeys, helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat tärkeä osa opiskelun sujuvuutta.

Sisällöllisesti artikkelit ja puheenvuorot olivat usein hieman provosoivia ja hyviä keskustelun herättäjiä. Työelämälähtöiseksi kurssin tekivät erilaistet tapausesimerkit, joissa yritysten edustajat kertoivat millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään heidän yrityksensä markkinoinnissa. Yhtenä tapauksena oli yritys, jolle kurssin osallistujat saivat antaa ehdotuksia heidän some-markkinointinsa kehittämiseksi.

Kurssille osallistujia oli yli tuhat ja keskustelu oli varsin aktiivista; teemakohtaisesti kommentteja oli 300-600. Koska itse aloitin kurssin myöhässä en osallistunut keskusteluun reaaliaikaisesti, mutta luin kommentteja jälkikäteen. Kurssin suuri osallistujamäärä ja monikansallinen osallistujajoukko antoi kurssille paljon lisäarvoa.

Koska aloitin kurssin myöhässä, en päässyt suorittamaan tehtäviä. Tämä oli tietysti tylsää, koska omaa kertynyttä osaamista ja tietämystä olisi ollut hauska päästä testailemaan. Sain kurssista kuitenkin sen mitä lähdin hakemaankin eli lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin tämänhetkisistä trendeistä ja hyvää sisältöä tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni.

Verkkokurssit ovat mukava tapa oppia ja suorittaa opintoja omaan tahtiin. Future Learningin -kurssilla onnistuttiin hyvin motivoimaan opiskelijat ja herättämään keskustelua. Verkkokurssien parasta antia on mielestäni mahdollisuus oppia kansainvälisessä ympäristössä.

 

Future Learningin tekniset ominaisuudet

Heti alkuun on hyvä mainita, että olen teknisiltä taidoiltani varsin alkeellisella tasolla. Tästä syystä olen ehkäpä oivallinen henkilö testaamaan verkkokurssien teknisiä ominaisuuksia – jos minä osaan käyttää niitä, osaa kuka tahansa muukin.

Future Learning -sivuston Digital Marketing -kurssi oli teknisesti erittäin helppokäyttöinen. Sivulle kirjautumisen jälkeen kaikkeen kurssin suorittamiseen liittyvään oli selkeä ohjeistus. Kurssi eteni loogisesti teemasta ja viikosta toiseen. Aina yhden teeman loputtua sen sai itse merkitä valmiiksi ja siirtyä seuraavaan.

Lähes jokaiseen teemaan liittyi videoklippi, jotka ainakin minun kohdallani toimivat aina moitteettomasti. Videoon oli mahdollista lisätä myös englanninkielinen tekstitys, joka helpotti keskustelun seuraamista. Yhteisiä keskusteluja oli myös helppo kommentoida.

Kurssille osallistuminen oli ilmaista, mutta todistuksen halutessaan siitä täytyi maksaa jotakin. Suoritin kurssia vain tietokoneen välityksellä, joten en tiedä sen toimivuudesta muiden päätelaitteiden kautta.

Mielestäni Future Learningin toteutustapa tuki hyvin oppimista. Teemoja käsiteltiin riittävän lyhyissä pätkissä, joten onnistumisen kokemuksia tuli nopeasti ja usein. Videoklipit oli tehty rennolla otteella ja niiden aiheet sekä ihmiset olivat mielenkiintoisia. Opettajien itsestään kuvaamat videot kurssin varrella antoivat tuntumaa siitä, että kurssia suoritettiin yhdessä, vaikka olimmekin kaikki eri puolilla maailmaa.

Ensikosketus verkkokurssien maailmaan

Halusin suorittaa verkkokurssin liittyen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, koska teen parhaillaan opinnäytetyötäni, joka liittyy näihin aihealueisiin. Opintojakson alussa saimme paljon erilaisia vaihtoehtoja palvelujen tarjoajista sekä mahdollisista suoritettavista verkko-opinnoista. Kurssien vertailu ja valitseminen oli vaikeaa, koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta MOOC-opiskelusta ja tarjontaa oli paljon. Lopulta päädyin FutureLearning -sivuston SouthHamptonin yliopiston tuottamaan kurssiin Digital Marketing. Valintaani vaikutti paljon se, että taustalla oleva yliopisto antoi kurssille tietynlaista uskottavuutta.

FutureLearning -sivustolle pääsi rekisteröitymään syöttämällä sähköpostiosoitteen ja salasanan. Rekisteröitymisen jälkeen kurssille ilmoittautuminen ja sen aloittaminen oli helppoa. Rekisteröityä olisi voinut myös esimerkiksi Facebookin välityksellä. Vaikka kurssi oli jo alkanut siinä vaiheessa kun ilmoittauduin, siitä ei ollut haittaa. Kurssi oli mahdollista suorittaa omaan tahtiin.

Kurssin alussa oli paljon tietoa sen suorittamiseen sekä sisältöön liittyen. Erityisesti painotettiin sitä, että kaikkien osallistujien olisi suositeltavaa osallistua aktiivisesti yhteiseen keskusteluun käsiteltävistä teemoista. Muiden näkemysten lukemista ja kommentoimista painotettiin tärkeänä osana kurssin sisältöä ja oppimisprosessia. Aluksi piti myös esitellä itsensä ja paikantaa oma sijainti virtuaaliseen maailmankarttaan. Kurssille osallistui yli tuhat ihmistä, jotka sijoittuivat ympäri maapalloa. Se toi kurssiin aivan omanlaisensa ulottuvuuden ja teki keskusteluista erityisen mielenkiintoisia.

Alussa esiteltiin kurssin sisällön kannalta olennaiset käsitteet, mikä oli mielestäni hyvä asia. Kurssin suorittaminen englanniksi ei ollut vaikeaa, koska markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvä sanasto on minulle työn kautta tuttua. Kurssilla käytetty englanti oli selkeää ja riittävän yksinkertaista sekä selvästi mietitty globaalille osallistujajoukolle sopivaksi.