Etäoppimassa

Opiskelijoiden kokemuksia moderneissa etäoppimisympäristöissä

Minna Roine

Kirjoittajan artikkelit

FutureLarnin Digital Marketing -kurssin pedagogiikka ja sisältö

FutureLearnin Digital Marketing -kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen, innostava ja työelämälähtöinen. Kurssin kesto oli yhteensä kuusi viikkoa ja se jakaantui erilaisiin teemoihin. […]

Minna Roine, marraskuu 28, 2014

Future Learningin tekniset ominaisuudet

Heti alkuun on hyvä mainita, että olen teknisiltä taidoiltani varsin alkeellisella tasolla. Tästä syystä olen ehkäpä oivallinen henkilö testaamaan verkkokurssien […]

Minna Roine, marraskuu 25, 2014

Ensikosketus verkkokurssien maailmaan

Halusin suorittaa verkkokurssin liittyen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, koska teen parhaillaan opinnäytetyötäni, joka liittyy näihin aihealueisiin. Opintojakson alussa saimme paljon […]

Minna Roine, marraskuu 24, 2014